Tarot

Pripremio za vas: Aleksnadar Tomić

Tarot je špil od 78 karata, koji služi za proricanje. Poreklo Tarota je nepoznato. Neki smatraju da je nastao u Indiji i da su ga u Evropu doneli Cigani, ili Krstaši, neki pak da je izmišljen u Evropi.
Danas se svi dobri poznavaoci tarota slažu da su kroz tarot sačuvana tajna sveta znanja o ustrojstvu univerzuma i čoveka..

Smatra se i da Tarot čuva mudrost starog Egipta. Cak ni njegovo ime ne možemo sa sigurnošcu da odredimo. Izvodi se iz egipatskog, hebrejskog, latinskog jezika ili se povezuje sa sirijskom boginjom plodnosti – Asterot. Nije iskljucena ni permutacija reci Rota (tocak), Orat (govoriti), Hator (egipatska boginja plodnosti).

Postoje razliciti špilovi vezani za mitove, verovanja, magiju. Najverovatnije je da je Tarot nastao u Evropi, u Italiji i da je dobio naziv po reci Taro – desnoj pritoci reke Po u vreme humanizma i renesanse, kada pocinju da se obnavljaju mitovi. Postoje razni špilovi: venecijanski, marseljski, bolonjski, fjorentinski.

Za tumacenje ovog sistema veliku zaslugu imaju XIX vek i okultna organizacija “Zlatna zora”. Ona je pretvorila Tarot u koherentni sistem zasnovan na Svetoj Kabali, alhemiji, astrologiji, numerologiji i magiji.

Od posebnog su znacaja imena Elifasa Levija i Alistera Kroulija. Krouli je prorok Teleme – slobodne volje u coveku. On je sa slikarkom Fridom Haris radio 5 godina na oslikavanju karata, tako da je stvorio najbolji špil svih vremena, koji ujedno i predstavlja najznacajnije Kroulijevo delo.

Kapitalan znacaj za Tarot ima poznati psiholog Karl Gustav Jung – tvorac teorije o kolektivno nesvesnom. Po njegovoj teoriji covekov um je formiran tokom miliona godina. U okviru kolektivno nesvesnog svako ljudsko bice nosi primitivne utiske svojih predaka. Iskustvo celokupnog ljudskog roda uobliceno je u arhetipove, koji nalaze izlaz u religiji, mitologiji, filozofiji, nauci, simbolima.

Sveta Kabala, a posebno Drvo života za koje je kabaliste nadahnuo Pitagora predstavljaju kljuceve za razotkrivanje misterija Tarota. Kabala je filozofski pogled na svet, kljuc za prodor u okultno. Ona predstavlja jedinstvo makrokosmosa i mikrokosmosa. Pošto je covek Univerzum u malom, sve sto se nalazi na Drvetu života zastupljeno je ne samo na fizickom, vec i psihickom nivou licnosti. Božanska sila izražava se kroz muško-žensku suprotnost. Vidovi ispoljavanja Božanske energije su elementi.

Drvo života, mapa Kosmosa predstavlja Božansku energiju, koja se izliva u vidu 10 sefirota (brojeva).

KETER Kruna, pocetak, novo, neotkriveno. Ljudsko bice teško može da spozna njegovu suštinu. Astrološki to je Pluton. Sam broj 1 je tacka, koja ne poseduje ni delove, ni velicinu, vec ima samo položaj, što samo po sebi nije dovoljno, jer nema sa cim da se poredi.

HOKMAH Mudrost, aspekt muškosti, energije. U astrološkom smislu to je Neptun. Broj 2 stvara liniju, odnosno dve odvojene stvari.

BINAH Razumevanje. To je ženski princip, koji energiju zatvara u oblik. To je velika majka, princip života i smrti. Pomocu broja 3 dobijamo površinu, informaciju gde se nalazi jedna tacka u odnosu na druge dve. To je Saturn, oblikovanje, ogranicenje, dom, ženski princip, materica.

HESED Milost, Jupiter, dobrocinitelj, zaštitnik, obilje, blagostanje, napredak. Ideja materije je sa brojem 4 uoblicena.

GEBURAH Strogost, Mars, nad ja, energija, sila, promena, vitalnost. Broj 5 govori o kretanju, vremenu, ideji.

TIFARET Lepota, Sunce. Nalazi se u centru Drveta života i predstavlja sve ono cemu težimo na našem ovozemaljskom planu: zdravlje, kreativnost, život, svest o sebi, savršenost. Korespondira sa svim što je vezano za broj 6.

NECAH Pobeda, telo svesno sebe, koje želi da ispita razne mogucnosti i da u njima nade zadovoljstvo. U tom kontekstu skrece sa Srednjeg stuba Drveta života i iz stanja savršenosti prelazi u nesavršenost. Venera simbolizuje luksuz, užitke, meduljudske odnose, ljubav, ali i nesavršenost.

HOD Sjaj. Zadovoljstvo sticemo iskustvom. Rada se misao. Shvatamo ucinjene greške. Merkur simbolizuje um. Broj 8 je vezan izmedu ostalog i za intelekt.

JESOD Temelj, Mesec, svest o bicu. To su naša cula, instinkti, intuicija, nesvesni fenomeni, snovi (brojevi 7, 8, 9 vezani su za doživljaj).

MALKUT Kraljevstvo. Deseti sefirot nema planetarne atribute, vec predstavlja materijalni svet. Da bi opisali stvarnost, moramo sažeti svih prethodno pomenutih 10 ideja, jer svaka sadrži iskustvo prethodne.

Primetili ste da na Drvetu života nije prikazana jedino planeta Uran. Ona se nalazi u vidu imaginarnog sefirota izmedu prvog i šestog i zove se DAAT – Znanje.

Kako astrologija i tarot izgledaju na Drvetu života?

78 karata podelili smo na 56 Malih i 22 Velike arkane.

MALE ARKANE su obeležene arapskim brojevima, imaju mesto na Drvetu života, element, kvalitet i stepen Zodijaka na koji deluju. Tri cista elementa: vatra (sumpor), voda (živa), vazduh (so), stvaraju cetvrti element – materiju, zemlju, a vatra stvara peti element – duh. Došli smo do Tetragramatona, koji znaci cetvorostruko ime i sastoji se od 4 hebrejska slova JOD, HE, VAU, HE (JHVH). Ova slova su kljuc magijskog ucenja.

Male arkane su podeljene u tom kontekstu na štapove (vatra), pehare (voda), maceve (vazduh) i diskove (zemlja). Po kvalitetu sve dvojke, trojke, cetvorke štapova, maceva, pehara i diskova pripadaju kardinalnim astrološkim znacima (Ovan, Rak, Vaga, Jarac); petice, šestice, sedmice fiksnim (Bik, Lav, Škorpija, Vodolija); osmice, devetke, desetke – promenljivim znacima (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe).

Primer: Dvojka štapova se zove VLAST i predstavlja Marsa u Ovnu, odnosno kardinalnu vatru, koja deluje na prvih 10 stepeni Ovna (dvojka – kardinalna, štapovi vatra) ili dvojka pehara, LJUBAV predstavlja Veneru u Raku (pehari – voda, dvojka kardinalna). Jedinice nemaju astrološke karakteristike. One pripadaju prvom sefirotu i imaju iskljucivo znacenje elemenata u zacetku. Tumace se kao promene stanja. U zavisnosti od toga da li su pehari, štapovi, macevi ili diskovi, promene su vezane za emocije, novac, komunikaciju, kreativnost.

DVORSKE KARTE – ima ih 16, svrstane su tako da VITEZOVI pripadaju drugom sefirotu. Oni oznacavaju osobe rodene u promenljivim znacima. KRALJICE pripadaju trecem sefirotu i odnose se na osobe rodene u kardinalnim znacima. PRINCEVI pripadaju šestom sefirotu i odnose se na osobe rodene u fiksnim znacima. PRINCEZE, kao i jedinice nemaju astroloških karakteristika, vec su vezane za elemente. Dok jedinice pokazuju pocetak nekog procesa ili stanja, princeze predstavljaju kraj istog.

VELIKE ARKANE – 10 sefirota na Drvetu života povezani su sa 22 staze, odnosno 22 Velike arkane, koje odgovaraju 22 slova hebrejskog alfabeta. One su oznacene rimskim brojevima. Po kom principu su one podeljene?

12 Velikih arkana predstavljaju 12 znakova zodijaka, 7 Velikih arkana predstavljaju Sunce, Mesec i pet planeta vidljivog svemira, a 3 oznacavaju elemente: vazduh, vodu, vatru. Zemlja kao element predstavljena je kroz deseti sefirot (Malkut) i kroz XXI arkanu Univerzum, koja simbolizuje planetu Saturn. Saturn je veliki otac, tvorac svega postojeceg. Ako ste pažljivo pratili tekst videcete da je Saturn i veliki otac i velika majka. Razmislite malo o ovome.

Ovde bih želela da napravim digresiju i da se osvrnem na americkog pisca Jana Riley: “TAROT – dictionary and compendium”. Ona za razliku od Alistera Kroulija, 3 Velike arkane, koje oznacavaju 3 elementa pretvara u tri planete nevidljivog svemira, odnosno tri transcendentalne planete.

LUDA – 0 predstavlja po Krouliju vazduh, ona mu pripisuje osobine Urana. Luda je poput Urana pocetnik, koji pun optimizma krece u razna iskušenja, dok se ne vrati na sam pocetak, ali preobrazen, prosvetljen.

OBEŠENI – XII, simbol je vodenog elementa. Predstavlja u vodi vezanog za Ank (simbol života), coveka. Noge su mu isprepletane u obliku krsta, a ruke u obliku trougla. On je umiruci Bog, koji kroz patnju i žrtvu umire, da bi vaskrsao preporoden. Ostavljeno je mašti i spoznaji manjeg broja citalaca da razmisle o trouglu i krstu, OBEŠENOG – XII, te da na osnovu svojih razmišljanja donesu odredene zakljucke. Vreme u kome živimo to neminovno namece, kao i to da moramo neke stvari daleko ozbiljnije i sa više smisla da tumacimo. Napred pomenuta americka autorka, pripisuje osobine vode i ove karte planeti Neptun. On je prirodni vladar 12-te astrološke kuce, koja simbolizuje izolacije razlicitog tipa. I na kraju:

EON – XX, element vatre. Karta oznacava duhovno budenje, a Jana Riley joj daje osobine Plutona. Pluton je prvobitno vezivan za vatru, a karta se zvala Novo doba ili Strašni sud. Ova opaska americkog autora je na mestu s obzirom na to da je Pluton vezan za transformaciju, smrt, 8-mu astrološku kucu.

Mislim da je dopuna ove tri karte u odnosu na Kroulijevo tumacenje sasvim na mestu. Ko se ozbiljnije bavi astrologijom, zna da samo planete vidljivog svemira uticu na ponašanje i karakter licnosti. Mali broj ljudi ce biti pod uticajem planeta nevidljivog svemira (Urana, Neptuna, Plutona). To su izuzetni ljudi, koje možemo na prste prebrojati. Ali, pošto ove planete uticu na nivo svesti ljudi, ulaskom u Eru Vodolije, takvih ce biti sve više. Danas su oni izuzeci, uglavnom neshvaceni od ljudi pritisnutih raznim dogmama.

U Tarotu cemo je s obzirom na mesto koje zauzima na Drvetu života, koje je pod Neptunovim uticajem, tumaciti kao ideal ljubavi, maštu, želju, posebno ako uzmemo u obzir da se drugi sefirot nalazi iznad Bezdana. Astrološki Veneru u Raku tumacimo kao Veneru u cetvrtoj kuci – finansijska i porodicna sigurnost, emocije, uživanje u lepim stvarima, pesništvo, idealizam.

Trojka štapova “Tuga” je Saturn u Vagi. Oznacava raskide, osecaj nesigurnosti, bolesti bubrega. To je razumljivo jer se treci sefirot takode nalazi iznad Bezdana, sa strane stuba Strogosti, odnosno njegove energije su skrenule sa Srednjeg stuba. Astrološki gledano Saturn u Vagi je lep Saturn, egzaltiran, pravican, disciplinovan, organizator, advokat, pod uslovom da nije loše aspektovan.

Petica diskova “Zabrinutost” – Merkur u Biku: mukotrpan rad, sporost. Petica je skrenula sa Srednjeg stuba. Astrološki: Merkur u Biku je temeljan, žudi za novcem, uporan, praktican, odlican rukovodilac.

Sedmica diskova “Neuspeh” – Saturn u Biku – strpljenje, neprilike, žrtvovanje. Sedmice su takode skrenule sa Srednjeg stuba u stub Milosrda. Astrološki Saturn u Biku je strpljiv, odlucan, praktican, vredan, ekonomican. Oznacava zanimanja vezana za zemlju i rad bez emocija.

Devetka maceva “Okrutnost” – Mars u Blizancima. Znacenje: patnja kroz koju rastemo. Sve devetke su pod Mesecevim uticajem. Mars i Mesec su razlicite po energijama i karakteristikama planete. Iako su devetke na Srednjem stubu, ova karta ima, zbog unapred pomenutih razloga znacenje i naziv “Okrutnost”. Astrološki Blizancima vlada Merkur, pa Mars u Blizancima zbog Merkura oznacava plemenite veštine, avanture, spontanost, pravicnost, slobodu.

I na kraju, Desetka maceva “Propast” – Sunce u Blizancima. Problemi, raspad sistema, kraj jednog nacina života, loše zdravlje, sud, zatvor. Desetke pripadaju elementu zemlji i oznacavaju koncentraciju dogadaja, koji su pred promenom. Samo Sunce u Blizancima nije loše. Doduše Blizanci su sazvežde u kome ima najviše fiksnih zvezda, ali rad sa Tarotom ne bazira na njima. Pošto postoji nedoumica oko tumacenja ove karte ostavljam Vama da je shodno svom iskustvu tumacite.

Od Velikih arkana uzecemo “Zvezdu” XVII – He, prozor, Vodolija. Prikazuje boginju Nuit – vaseljensku majku i boginju beskonacnog prostora, koja u levoj ruci drži srebrni pehar iz koga izliva vodu besmrtnosti. Kosa je u obliku spirale (oznacava veliku stvaralacku snagu), ruže su simbol ljubavi i radosti. U desnoj ruci drži zlatni pehar iz koga izliva tecnost besmrtne mudrosti. Izmedu Nuit i zemlje je beskrajna mirna površina – Bezdan izmedu Hokmaha i Tifareta. To su naši najuzvišeniji ciljevi. Karta oznacava nesebicnost, astrologiju, okultizam, sve osobine koje krase astrološki znak Vodoliju.

Kabala i Drvo života su izvor ezotericne astrologije. Ako analiziramo horoskop preko Tarot karata, možemo dobiti korisne podatke o životnim zadacima osobe, preprekama i alternativama, koje se nalaze na njenom putu.

Kako cemo to uraditi? Uzecemo horoskop osobe, izdvojiti njenu dvorsku kartu i videti da li se u Malim arkanama nalaze karte koje aktiviraju sefirote (npr. Mars u Ovnu ili Mesec u Vagi). Sada uzimamo aspekte planeta, tako što konjunkcije, sekstili i trigoni predstavljaju prohodne staze na Drvetu života, puteve kojima treba ici, dok kvadrati, opozicije i inkonjunkcije oznacavaju da su staze neprohodne. Direktno prohodne, odnosno direktno neprohodne staze su one koje spajaju ili blokiraju sefirote.

Recimo aspekti Sunca i Saturna cine stazu, koja vezuje treci i šesti sefirot u zavisnosti od aspekata, direktno prohodnom ili neprohodnom. Odnos Saturna i Neptuna u horoskopu aktivira direktno stazu Carica (Venera).

Ukoliko se sefiroti ne mogu spojiti direktno jer su udaljeni, aspekte posmatramo preko staza, koje idu od ovih sefirota. Recimo, konjunkciju Venere i Plutona ne možemo direktno spojiti, ali od Venere ka Suncu ide velika arkana “Smrt” XIII, ciji je vladar Pluton – Škorpija, što znaci da je ova staza indirektno prohodna.

Aspekti Venere i Marsa ne mogu biti direktni zbog udaljenosti sefirota, ali od Venere postoji arkana “Car” IV – Ovan, tj. njegov vladar Mars, a potom arkana “Kula” XVI – Mars, znaci da su ove dve staze indirektno aktivirane. Od petog sefirota koji predstavlja planetu Mars ide arkana “Uravnoteženje” VIII (Vaga) ka Suncu, tj. šestom sefirotu. I ova staza je indirektno aktivirana.

prošcen primer prebacivanja horoskopa na Drvo života

Uzmimo horoskop konkretne osobe…

Rođena je 28.02.1948. Sunce u Ribama, Ascedent na kraju Blizanaca, Mesec u Vagi. Njen konačni pečat, to znaju astrolozi je fiksna vatra – Lav, što znaci da poseduje jaku volju i istrajna je u ostvarivanju ciljeva, gorda, rezervisana, ne rasipa energiju.

Odsustvo zemlje u horoskopu ona nadoknaduje sa 5 planeta u kucama vrednosti, ali joj ipak materijalne vrednosti nisu u prvom planu. Puno sanjari, ima bujnu maštu.

Pošto u trecem kvadrantu ima samo jednu planetu izlaz traži oslanjajuci se na samu sebe. Jedan veliki vazdušni i jedan veliki vatreni trigon cine Davidovu zvezdu i pružaju joj puno talenta i životnih prilika. Aktiviranje krakova Davidove zvezde, pokrece dogadaje. Ali…

U ovom horoskopu nedostaju kvadrati, tako da kada se oni u tranzitu ili direkcijama stvore, njoj je jako teško, jer nije navikla da se bori i ne zna kako da izade na kraj sa problemima. Tri mocne opozicije ublažavaju ovaj problem, daju joj ambiciju i na kraju konfiguracija jod sa Suncem kao apeksom zahteva stalno prilagodavanje. Sunce u ovom položaju znaci da je sama sebi dovoljna. Cim se jod aktivira, ona nalazi nove ciljeve.

Uspešnost ovog horoskopa cini i jak Jupiter, koji je u sedištu, u Strelcu, u šestom polju u opoziciji sa Uranom. Retrogradni Merkur je egzaltiran, u trigonu sa Uranom, koji je u 12 polju. Bavi se umetnickom fotografijom, puno vremena provodi u izolaciji, u labaratoriji.

Prebacicemo njen horoskop na Drvo života.

Vitez pehara i Venera u Vagi – dvojka maceva aktiviraju drugi sefirot. Venera u Ovnu – cetvorka štapova, aktivira cetvrti sefirot. Saturn u Lavu – petica štapova cini aktivnim peti sefirot, Merkur u Vodoliji – šestica maceva, aktivira šesti sefirot i Mars u Lavu – sedmica štapova aktivira sedmi sefirot. Znaci: aktivni su 2, 4, 5, 6, 7. sefiroti.

Direktno prohodne staze su: Sunce sekstil Mesec aktivira direktno stazu “Umetnost” XIV, Mesec trigon Merkur = “Sunce” XIX, Merkur sekstil Venera = “Kula” XVI, Venera trigon Jupiter = “Sreca” X, Mars trigon Jupiter = “Strast” XI – Lav, Saturn, konjunkcija Pluton = “Mag” I, Neptun sekstil Pluton = “Luda” 0.

Indirektno prohodne staze su: “Prvosveštenica” II koja predstavlja Mesec. Od devetog sefirota, koji predstavlja Mesec ide staza koja spaja “Sunce” XIX. Aktivirana je i staza “Umetnosti” XIV, jer ide od Meseca. Od Meseca, tj. devetog sefirota ide Merkurova staza “Pustinjak” IX, Od Venere ide staza ka Marsu, a to je “Car” IV, od Marsa ka Veneri ide staza “Uravnoteženje” VIII. Od Venere ka Jupiteru ide staza “Mesec” XVIII, od Jupitera ka Veneri staza “Hijerofant” V, od Saturna ka Veneri staza “Carica” III.

Direktno neprohodne staze su: “Obešeni” XII (Merkur opozicija Mars).

Indirektno neprohodne staze su : “Kula” XVI (Merkur kvadrat Mars), “�avo” XV, “Ljubavnici” VI (Merkur opozicija Saturn).

Astrološka analiza horoskopa daje nam iscrpne podatke o osobi, njenim potencijalima, vrlinama, manama, oblastima u kojima ce imati manje ili više uspeha. Kada horoskop, putem Tarot karata, prebacimo na Drvo života dobicemo podatke o interesovanjima osobe, o njenim psihofizickim osobinama.

U ovoj novoj Tarot tehnici deseti sefirot predstavlja ego, aktivni svet, svest koja je izronila iz tamnih vilajeta nesvesnog.

Vidimo da analizirana osoba ima blokiran Srednji stub i stub Strogosti, dok je prohodan stub Milosrda.

Posebno su aktivirana prva 3 sefirota. Prvi predstavlja esenciju nesvesnog, drugi i treci stvaralacku svest, animu, animus, razumevanje. Dva stuba simbolizuju kontraste: svetlost- tamu, dobro – zlo, ljubav – mržnju, oca – majku. Srednji stub je ravnoteža ovih principa.

Prohodnost samo jednog stuba, u ovom slucaju – stuba Milosrda je opasna stvar, jer znaci da suprotnosti nisu uskladene. Blokiran stub Strogosti ukazuje na osobu isfrustriranu zato što mora da sledi društvene norme, na mogucnost zapostavljanja animalne strane, na teško doživljavanje realnosti, što sve u kompletu dovodi do psihosomatskih bolesti.

Poricanje bilo koje funkcije tela dovodi do bolesnog stanja, tako da se te sile moraju uskladiti i priznati postojanje sukoba unutar licnosti. Razrešenje se nalazi u oslobodenju zarobljenih nesvesnih sadržaja.

Našu psihu možemo uporediti sa santom leda u moru. Jedna trecina je vidljiva, a to je naša svest. Dve trecine koje se nalaze pod vodom, nevidljive predstavljaju nesvesni deo naše prirode. Onaj vidljivi deo leda, svest u nama želi da se obezbedi i prevazide stanje nesigurnosti, inferiornosti, straha od neuspeha, koji svi mi negde imamo. To cini bekstvom od problema, jer ne želi da bude nesigurna.

U ovom slucaju, osoba aktivira stub Milosrda, znaci jednu krajnost. Ona mora da se uhvati u koštac sa negativnim delom svoje licnosti, da prihvati sukob i pomocu njega dode do uzroka problema. Treba da povede aktivnu borbu protiv potisnutog, da teži ka tome da postane svesna sebe i svojih nesvesnih reakcija.

Da se radi o izuzetno kvalitetnoj osobi svedoci ne samo njen horoskop, vec i puno prohodnih staza na Drvetu života.

Iako ideala nema mi želimo da ga dosegnemo. To cinimo tako što postajemo svesni sebe, “radimo na sebi” i spoznajemo svoju božansku prirodu. Niko nije toliko savršen da ne može da se uzdigne i sa više uspeha shvati svet oko sebe. Svest o sebi, funkcionisanje punim kapacitetom je ono cemu težimo. Biti skladan najpre sa samim sobom, pa tek onda sa drugima, to je naš cilj.

Postoje razne vrste otvaranja karata, ali u skladu sa temom “Astrologija i Tarot” primenicemo otvaranje – “Astrološki raspored”. 12 karata poredanih u krug ili horizontalno, predstavlja 12 astroloških kuca horoskopa. Po potrebi možemo na svaku kartu dodati još po neku, kao tranzite.

Što se samog tumacenja tice ono zavisi od mnogo rada, ucenja i znanja. Neophodno je dobro poznavati Kabalu, poznavati astrologiju, simbole, numerologiju, magiju. Obavezno treba imati na umu misao Alistera Kroulija: “Nikad ne gubi tlo pod nogama, jer težak je pad onog kog zaslepi svetlost zvezda”.

Tarot. Misteriozne karte. Njihovo poreklo je opskurno ali obilato arhetipskom snagom i dubokim značenjem. Hajde da ih predstavimo.
Interpretacije velikih tarot arkana iz raznih izvora:

0 Luda – Kruna, Zeleni Čovek, Stari Saturn, Dvoglavi Orao, Dete, Crno Jaje, Amin, Alfa i Omega, Glas i Vizija, Zevs, Loki

I Čarobnjak – Mag, Žongler, Majstor, Maštar, Falus, Štap, Glasnik, Totov majmun, Četiri elementa, Lasta, Ibis, Tot, Hermes, Hanuman

II Prvosveštenica – Devica, Pas, Artemida, Hekata, Kali, Homse, Veštica, Sofija, Knjiga

III Carica – Velika nebeska majka, Beli Orao, Alhemijska So, Otvor, Supruga, Nebeska Vrata, Sfinga, Vrabac, Golub, Labud, Afrodita, Freja, Hator, Lalita (seksualni aspekt Šakti)

IV Car – Otac, Vladar, Alhemijski Sumpor, Knjiga, Lav-Jagnje, Ovan, Sova, Atena

V Prvosveštenik – Druid, Mudrac, Sin-Sveštenik, Bik, Zver, Heruvim Zemlje, Hera, Oziris

VI Ljubavnici – Ljubavnik, Voljeni, Braća, Supružnici, Alhemijsko Venčanje, Hieros Gamos, Blizanci, Set-Horus, Orao i Lav, Svraka, Melezi, Kastor i Poluks, blizanci Merti

VII Kočija – Gral, Pehar, Vrhunac, Visina, Rak, Kornjača, Sfinga, Apolon kočijaš, Kefra, nebo Binaha, nebeski šator koji se nadvija

VIII Pravda – Ravnoteža, Maat, Pra-veda, Slon, Temida

IX Pustinjak – Mudrac, Samotnik, Starac, Prorok, Seme, Anđeo koji nosi Knjigu, Devica, Atis, Izida kao devica, posvećenik, nosilac tajne

X Točak – Sreća, Zakon, Taro-Rota-Tora, Demijurg, Samsara, tri gune, Sudbina, Jupiter-Kralj, Otvaranje Hrama, Zavetni Kovčeg, Orao, Zevs, Amon Ra, gnoza Kruga i Tačke

XI Snaga – Strast, Lav-Zmija, Lepotica i Zver, Babalon i Zver, Lav, Heruvim Vatre, Demetra, Horus, Bast, Sekmet

XII Obešenik – Žrtva, Spasitelj, Preobraćenik, Inicijacija, Aždaja inicira Vodenu Zver, Davljenje u vodi, Zmaj pokvarenosti, Seksualni mehanizam, Oziris, Orao-Zmija-Škorpija, Heruvim Vode, Posejdon, Soma, žrtvovanje, zarobljeništvo

XIII Smrt – Promenitelj, Isus kosi Srpom, Škorpija, Buba, Jastog, Vuk, Ares, Kundalini, Tifon, Apep, Kefra, potop

XIV Veština – Umerenost, Umnost, Harmonija, Sedam Anđela i Sedam Zala, Sedam Pehara sa Božjim Gnevom, Kentaur, Konj, Pas, Lovci, Neftida, nagrada i uzdizanje

XV Ðavo – Podzemlje, Bafomet, Tajno oko, Erekcija, Jarac, Magarac, Set, Kem, Pan, Prijap, Bahus

XVI Kula – Rat, Hram, Armagedon, Defloracija, Pad Vavilona, Konj, Medved, Vuk, Ares, Horus

XVII Zvezda – Dvostruka Krv Majke, Astrologija, Orao-Čovek, Paun, Heruvim Vazduha, Atena, Ganimed, Nuit, Arueris

XVIII Mesec – Seksualna energija, Iluzija, Riba, Delfin, Posejdon, Kefra kao Skarabej, smrtni oblik Alefa, Kovčeg

XIX Sunce – Reč Božja, Aleluja, Nebeska Vojska, Lav, Kobac, Helios, Apolon, Ra

XX Sud – Eon, Presuda, Vaskrs, Strašni Sud, Druga Smrt, Otvaranje Knjige Života, Ukazanje Božjeg Lica, Novi Jerusalim, Jagnjetova Nevesta, 144 – mera Čoveka i Anđela, Lav, Heruvim Vatre, Had, Jahus, Tum eš Neit, Oziris
XXI Svet – Univerzum, Drvo Života, Reka Života, Kamen, Set, Materijalizacija, Krokodil, Sebek, Amešet, Atena, Demetra

Izvor: Astro 24

Zithromax for sale