NUMEROLOGIJA U SNOVIMA

Brojevi nas kroz san upozoravaju dokle smo stigli u životu, šta nas muči i kako da nešto rešimo. Zato je dobro upoznati njihov dublji smisao i shvatiti šta oni predstavljaju. Da bismo objasnili kako se tumače brojevi u snovima, potrebno je da objasnimo njihovu simboliku.

Brojevi imaju univerzalna tumačenja koja zadiru duboko u duhovnost i kosmička učenja. Oni mogu ukazivati na trenutnu tačku razvoja, mogu nas uputiti na šta da obratimo pažnju, ili da nam potvrde napredak.

Simboliku određenog broja treba pridodati simbolizmu preostalog sna da bi se dobila kompletna slika poruke koju nosi san.

Pripremio za vas: Aleksandar Tomić
Nula 0 – simbol je koji definiše odsustvo količine. Ne tumači se kao broj. Ako se pojavljuje uz druge brojeve, definiše brojeve veće od jednocifrenih i povećava njihovu vrednost. Nula simboliše ili prazninu, nedostatak nečega, ili uvećava uticaj značenja drugog broja. Nula može simbolizovati začetak ideje, jer predstavlja, ispred jedinice, začetak neke ideje, potencijal koji još nije realizovan. Nula ima moć jer u sebi nosi potencijalnu energiju, koja tek treba da se iskoristi. Zbog svog kružnog oblika, nula može simbolizovati i ciklus, ili ponavljanje ciklusa.

Jedinica 1 – simbol je individualne svesti, celine, jedinstva sa svim što postoji, božanske svesti, ali i konkretan i nedvosmislen put. Ako se u nizu pojavi više jedinica, to onda označava prisustvo i grupno delovanje vas ili nekog iz vaše okoline ko razmišlja slično kao vi. Jedinica može ukazivati na individualnost, samopouzdanje, kao i potrebu da nešto iskažete i ostvarite u životu. Treba samo pripaziti na ego, jer on ima potrebu da nezavisno deluje od ostalog, pa je potrebno videti kako on deluje na ideje i kakav uticaj ima na druge ljude. Kako je jedan prvi broj u nizu, simbol je početaka, novih šansi i novog napretka. Ovo je najizraženije u broju 10, jer je on simbol završetka starog ciklusa i početak novog.

Dvojka 2 – ovim brojem se prikazuje muški i ženski princip, svetlost i tama, ljubav i strah, dan i noć…. Zapravo, sve ono što u našem svetu ima suprotnost. Ako se dvojka nađe u vašem snu, možda se nalazite između dve odluke, dva puta. San ukazuje da je potrebno naći balans, da je potrebno stvari sagledati iz oba ugla. Broj dva može biti i broj transformacije, prelaz iz jednog stanja u drugo. Upozorava na težnju da se ide iz krajnosti u krajnost.

Trojka 3 – za razliku od broja dva, trojka simbolizuje izbalansiran oblik, prikazan kroz sveto trojstvo. Sveto trojstvo ujedinjuje duh, telo i um. Ovaj broj ukazuje da su ideje počele da poprimaju smislenu formu koja će se realizovati na fizičkom nivou. Broj tri je duhovan broj, pokazuje da osoba ima svest i da može sagledati, bez osude, suprotne strane jedne situacije.

Četvorka 4 – simbolizuje četiri osnovna elementa – zemlju, vodu, vazduh i vatru. Ovi elementi ukazuju na fizički svet u kome živimo. Četvorka je oslonac, temelj, stabilnost. Upozorenje ovog broja je da se ne treba previše čvrsto držati načela, jer to može biti kočnica u daljem razvoju. Četvorka predstavlja i stradanja, iskušenja i lekcije koje treba naučiti da bi došla nagrada.

Petica 5 – sa prethodna četiri elementa, petica ima i duhovni element koji se naziva eter. Ovo je duhovni broj koji ukazuje da je osoba pronašla balans između čvrste materije i nematerijalnog duhovnog razvoja. Broj pet ukazuje na životne lekcije i dešavanja u životu, koja dovode do duhovnog rasta i razvoja. Petice su promene, putovanja i radoznalost.

Šestica 6 – ovaj broj simbolizuje spremnost pojedinca na saradnju, svest o važnosti porodice, zajedništva i timskog rada. Ukazuje i na odgovornost kojom sanjač utiče na druge, kao i na odgovornost prema svim akterima u zajedničkim planovima. Ovo je i broj božanske iskre kada osoba želi da se poveže sa bližnjima ili srodnim dušama. Broj evolutivnog razvoja svesti i univerzalne ljubavi.

Sedam 7 – ukazuje na duboko unutrašnje buđenje uz višu mudrost i povišenu svest. Osoba je prevazišla mnoge zamke materijalnog sveta i egoističnih obrazaca. Ovaj broj označava mudrost pojedinca koja je stekao kroz mnogobrojna stradanja u prošlosti, te sazreo kao ličnost. Ovo je broj transformacije gde se prati intuitivni osećaj, a informacije dolaze iz univerzuma.

Osmica 8 – oličenje je moći, uspeha i ostvarenja planova. Broj osam simbolizuje snagu koja je pokretačka, ali ona može i da gradi i da ruši. Položena osmica simbolizuje beskonačnost. Ovaj broj ukazuje i na kosmičku svest, pa i odgovornost da se mudrim odlukama ne dopusti razaranje. Negativno tumačenje se odnosi na zloupotrebu moći radi ostvarivanja svojih ciljeva. Ako se ta moć koristi za dobrobit svih, osoba će se popeti korak dalje u svom duhovnom napredovanju.

Devetka 9 – broj humanog delovanja ka unapređenju zajednice. Broj visokog buđenja svesti. Devetka je kraj jednog ciklusa, završetak jedne faze da bi se počelo nešto novo, kao i odgovornosti i mogućnosti da se unapredi vlastiti život. Ako se broj devet pojavi u vašim snovima, budite sigurni da ste na kraju jedne životne faze, koja će rezultirati mudrošću i spremnošću da uđete u nešto novo, mudrije i zrelije.

Izvor: Nevena Đukić

Zithromax for sale