Magija crvenog konca na zglobu: Zaštita protiv uroka!

Za crveni konac ezoteristi veruju kako odvraća lošu sreću koja čoveku može da donese urok zlog oka.
Pripremio: Darko
Mnoge kulture širom sveta veruju da putem naših misli ili putem zavidnog pogleda, osoba može da naškodi drugoj osobi uzrokujući joj bolest, povredu ili čak smrt. Svaki urokljivac je i zavidljivac, a nije svaki zavidljivac urokljivac. Urok je strela koja izlazi iz duše zavidnika i urokljivca prema onome kome zavidi, i nekada ta strela pogađa, a nekada promaši.

Crveni konac pronalazimo kod Jevreja i Hindusa. Ovo su njihove drevne pojave i običaji, koji su se raširili put ostalih naroda. Nošenje tankog crvenog konca (koji je ujedno i vid amajlije) povezuje se sa okultnim, magijskim, izopačenim tumačenjem Tore, poznatijim pod imenom Kabala. Kabala je ništa drugo do magija izvedena iz jedne od svetih knjiga – samim tim, sveta knjiga je zloupotrebljena.

Za crveni konac ezoteristi veruju kako “odvraća” lošu sreću koju čoveku može da donese urok zlog oka. Na hebrejskom jeziku on se naziva “rojte bindele” i obično je napravljen od tanke vunice. Nosi se na levoj ruci kao narukvica.

Neki od tih crvenih konaca se donose iz Izraela. Ponekad je crveni konac u ogromnim količinama obavijan oko groba jevrejske biblijske mučenice Rahele u blizini Vitlejema. Smatra se da crveni konac ima ogromne moći i da donosi dobru sreću, kao i da garantuje onome ko ga nosi božansku zaštitu. Većina rabina, međutim, ne zagovara ovaj čin, koji ni na koji način nije sugerisan u svetim knjigama.
Na određenom mestu se spominje vezanje crvenog konca u smislu zaštite od uroka, a to se nalazi u Tosefti, jednom od prethodnih dela Talmuda (Šabat poglavlje 7-8). Loša vest je ta da ovo ne sme da se radi, da je strogo zabranjeno. Ovo je okarakterisano kao “darčei emori”, bezvredan čin sujeverja i praznoverja, povezan sa obožavanjem idola.

Neki ortodoksni Jevreji, koji se plaše negativnih uticaja uroka, imaju staru tradiciju da vežu crveni konac na bebin krevetić u nadi da će time da odvrate uroke i prizovu milost Boga, pa da će beba da bude zaštićena od svakoga zla.
Izvor: drmaj

Zithromax for sale