DEVETA KUĆA

 

Pripremio za vas : Aleksandar Tomić

Ova kuća se odnosi na duga putovanja, strane zemlje ili pak mesta udaljena od mesta rođenja, snove, vizije, obrazovanje, intuiciju i više oblike znanja, spiritualističke tendencije, bavljenje naukom i filozofijom. Vlada jetrom i bedrima.

Mesec u devetoj kući
Dobro aspektovan: ingeniozan um, invencija, progresivnost, prodornost, refleksija, istraživački duh. Putovanja i dobiti kroz česte promene u životu. Sjajna mašta i visoki ideali. Istraživanja javne prirode u vezi sa putovanjima ili učenjem. Dobici od partnerove rodbine.
Ako je sam: putovanja, život u inostranstvu. Inklinacije ka državničkom ili svešteničkom pozivu. Publicitet ili popularnost koja je na neki način vezana za religgiju, filozofiju, putovanja ili misticizam.
U aflikciji sa Suncem: suviše entuzijazma u religiji, ili neortodoksija.
U aflikciji sa Saturnom: nezadovoljstvo ili problemi vezani za religiju, putovanja, izdavaštvo ili partnerovu rodbinu.
U aflikciji sa Uranom: liberalna religija.

Merkur u devetoj kući
Pamet, studioznost. Literarne sposobnosti, umetnički talenti. Uspeh na putovanjima ili u izdavačkoj delatnosti.
Usamljen: opasnost od sukoba sa zakonom. Ako je u promenljivom znaku ukazuje na česta putovanja.
Afliktovan: iscrpljivanje i umnih i fizičkih snaga zbog bavljenja sa više stvari odjednom. Sumnjičavost. Neplodna putovanja ili studije.

Venera u devetoj kući
Ovaj položaj Venere daje simpatične, dobrodušne i optimistične osobe. Sklonost ka umetnostima. Dobar položaj za bavljenje kućnim ili pak poslovima od društvenog interesa.
Dobrobit od rodbine, braka, putovanja, uspeh u inostranstvu. Moguć brak u inostranstvu ili sa strancem. Literarni dar.
Ako je Venera na najvišoj tački neba, onda je to znak izuzetnog uspeha, časti, dobrog braka i sreće uopšte.
Ako je afliktovana, daje čežnju i ideale koji se ne mogu dostići.

Sunce u devetoj kući
Uspeh i čast vezani za crkvu, univerzitet ili zakon, kroz putovanja i društvenu angažovanost. Sklonost ka filozofiji. Dostojanstvo ili uspeh u inostranstvu, ili život tamo. Veran svojim uverenjima ili idealima. Ambicija, samouverenost, talenat za umetnosti.
Afliktovano od Urana ili Marsa: ekstremna religiozna uverenja, problemi u inostranstvu, nesreće na putu, problemi sa partnerovom rodbinom ili zakonom.
Afliktovano sa Jupiterom: neuspeh u svešteničkom pozivu ili nevolje sa zakonom. Neuspeh u inostranstvu.
Afliktovano sa Saturnom: perverzija, gubici u inostranstvu.
Dobro aspektovanosa Jupiterom: uspeh i popularnost u nauci, filozofiji, religiji ili spisateljstvu. Internacionalni uspesi.
Dobro aspektovano sa Saturnom: pravednost, odgovoran posao.
Dobro aspektovano sa Marsom: patriotizam, hrabrost.

Mars u devetoj kući
Mnogo borbe u životu. Opasnost od nasilja ili nevojle u inostranstvu, nevolje na putovanjima ili kroz rodbinu partnera. Sloboda u mišljenju, snažna uverenja.
Ako je afliktovan: snažne, fanatične i neregularne ideje koje se tiču religije. Mnogo nevolja, problema i prepreka na poslu i na putovanjima. Promena religioznih uverenja.
Dobro aspektovan: aktivna odbrana svojih uverenja, uspeh u pravima, preduzimljivost.

Jupiter u devetoj kući
Dobra intuicija, uspeh u čast u religiji, pravima, filozofiji ili u poslovima od šireg društvenog značaja. Ovo je dobar položaj za putovanja i za poslove u inostranstvu.
Afliktovan sa Marsom: opasnost od brodoloma, vatre ili nesreće na putu. Ekstremni religiozni stavovi.
Afliktovan sa Uranom: neočekivani gubici kroz putovanja, religiju i prava.
U dobrom aspektu sa Marsom ili Uranom: interes za Okultno ili filozofiju, originalnost u mišljenju, uspeh na putovanjima.

Saturn u devetoj kući
Interes za filozofiju ili nauku. Studioznost, meditativnost. Interes za geologiju, minerologiju, metafiziku, arheologiju ili političku ekonomiju.
U dobrom aspektu sa Suncem: snažna religiozna uverenja.
Usamljen ili afliktovan: neuspesi u inostranstvu, opasna putovanja (posebno ako je Saturn u vodenom znaku), nevolje sa rodbinom, problemi u braku. Samouništenje, problemi psihe.
Afliktovan sa Marsom: perverzija, opasnost od mentalnih poremećaja i putovanja.

Uran u devetoj kući
Nevolje u inostranstvu ili problemi sa partnerovom rodbinom. Neočekivana, avanturistička ili opasna putovanja. Sklonost ka filozofiji, metafizici ili neobičnim znanjima.
Originalne, neobične, ekscentrične ili reformatorske ideje.

Neptun u devetoj kući
Sposobnost predskazivanja ili neke slične psihičke sklonosti. Čudni snovi, osećanja ili iskustva. Astralna iskustva.
Bavljenje psihologijom ili spiritualizmom. Bavljenje filozofijom i uspeh u tome. Putovanja u inostranstov, ako se Neptun nalazi u promenljivom ili vodenom znaku.
Ako je afliktovan: potresni snovi, noćne more. Opasnost na putovanjima, komplikacije sa rodbinom partnera.

Pluton u devetoj kući
Religiozna ili politička uverenja će u toku života pretrpeti drastične promene. Padanje u ekstazu, vizije, astralna iskustva.
Dobro aspektovan, daje elokvenciju, sposobnost da se sopstveno mišljenje brani. Loše aspektovan, daje fanatike ili nasilnike.
Kontakti sa drugim kulturama, deluju uznemirujuće. Okultizam i seksualna magija, perverzija.

Izvor : Astro 24

Zithromax for sale