Opis partnera kroz sedmo polje horoskopa:

 

 

Priredila astrolog Ana Savović

 

Ako je Sunce dobro aspektovano, naročito sa Mesecom ili Jupiterom, moguć ishod je postojan i dugotrajan brak sa porodičnom srećom. Ove osobe su sklone da traže partnera koji će ih podstaći da budu ono što zaista jesu i koji, na primer, mogu da ih ohrabre u potpunijem razvoju njihovih inspirativnih moći. Njima će biti upućivan izazov da pokažu veći stepen poverenja i da ispoljavaju autoritet delotvornije i sa više velikodušnosti.
Osećaj za ponos analizirane osobe je na izvestan način umešan u izbor bračnog partnera. Može tu da bude želje za postizanjem društvenog prestiža i sklapanjem braka sa nekim ko je poštovan i uvažen.


Kada je Mesec u sedmom polju prilikom izbora partnera može da bude izvesne neodlučnosti, naročito zbog toga što je analizirana osoba sklona da na planu sopstvenih osećanja lako podpada pod uticaj onoga sa kim je on ili ona utupila u kontakt. Ove osobe su sklone da traže partnere koji će pokrenuti njihovu saosećajnu stranu i igraće na njihova osećanja. Kod muškaraca je često prisutna tendencija da traže „majčinu figuru“ i da kod žena izazovu želju da ih neguju i štite kao majke. Ovde obično postoji neodoljiva emotivna potreba za partnerom. Da bi postigle najbolje rezultate iz bilo kakvog zajedničkog poduhvata, ove osobe moraju da naučeda kontrolišu bilo kakvu sklonost da neprestano budu prepušteni na milost i nemilost svojim raspoloženjima.


Kada je Merkur u sedmom polju, temi zajedništva i braka može biti posvećeno mnogo razmišljanja, a ove osobe mogu da budu sklone da na brak gledaju kao na prvenstveno pružanje mentalnog zadovoljenja. Oni stoga mogu da traže partnera koji će im pomoći da efikasnije dejstvuju na intelektualnom nivou i koji će podstaći njihovu sposobnost da se prilagode i komuniciraju sa drugim ljudima. Oni će verovatno tragati za nekim živim protokom ideja, što će ih izazvati da i sami formulišu sopstvene misli da višem stepenu definisanosti i da ih izraze uz veću slobodu tako da mogu da postanu još svesniji svog intelektualnog potencijala. Da bi postigle najbolje rezultate u bilo kakvom zajedničkom poduhvatu, ove osobe moraju da nauče da kontrolišu svoju sklonost prepirkama i želju za kritikovanjem, a treba i da nastoje da potraže dublji temelj za uzajamno razumevanje.


Kada je Venera u sedmom polju obično se veoma ceni vrednost odnosa, ali može da bude prisutna i neumerena žudnja za naklonošću, što zajedništvo postavlja na veoma krhke osnove. Otuda prividno idealna poricija Venere ne donosi neminovno i sreću u braku, naročito ako je venera izuzetno ugrožena. Želja za skladnim brakom može da bude tako jaka da svaka nesavršenost u odnosu moše da poprimi mnogo veće dimenzije nego što ih objektivno ima. Ove osobe su sklone da traže partnere koji će im urediti život na skladan način i koji u njihovu sredinu mogu da unesu element lepote. Kada je venera dobro aspektovana, čitav život može da bude obogaćen brakom na poseban način, pri čemu će biti prisutna tendencija da se privuče nadaren i imućan partner koji će analiziranoj osobi doneti i materijalne i društvene dobiti.


Sa Marsom u sedmom polju osobe su sklone da traže partnere koji će moći da ih pokrenu na aktivnike učešće u zbivanjima koja se odvijaju u svetu oko njih, i koji će moći da ih izazovu da pokažu više inicijative i pojačaju svoj osećaj za borbenost. Iako se od muškaraca tradicionalno očekuje da u braku igra dominirajuću ulogu, ova pozicija može više da odgovara ženskom horoskopu u kome je prisutna tendencija da se privuče muškarac koji je energičan i preduzimljiv. Muškarci sa ovom pozicijom su skloni da privlače žene koje su spremne da odbace to pravilo i u potpunosti preuzmu inicijativu, upravljajući porodičnim finansijama i donoseći glavne odluke kao da se to samo po esbi podrazumeva. Partnerka će verovatno biti veoma vatrena, pozitivno usmerena, aktivna, sposobna i hrabra, sa sopstvenom voljom. Postoji i želja za nekim ko bi igrao ulogu šampiona ili zavojevača. Ova pozicija ponekad ukazuje na brak sa pripadnikom oružanih snaga, policije, sa atletičarom ili avanturistom.


Kada je Jupiter u sedmom polju postoje šanse za plodan, napredan i uspešan brak (naročito kada je pod dobrim direkcijama) premda ova pozija ne garantuje automatski i bračnu sreću. Ove osobe su sklone da traže partnera koji će ih nagnati da razviju ekspanzivniji nastup prema životu, da ojačaju svoju veru, prodube filozofsku svest i razumevanje i umnogostruče svoje sposobnosti na svim nivoima. Oni osećaju da im je potrebna saradnja partnera koja će im pomoći da dalje razvijaju svoje moralne vidokruge i društvenu svest. Ako Jupiter kod oba partnera zauzima dobar položaj, njihova želja da svoj odnos dovedu do najvišeg mogućeg stepena sloge može da im donese neizmernu dobrobit u braku i tako svako može da donese veliko olakšanje onom drugom.


Kada je Saturn u sedmom polju moguće je postojanje stava punog samokontrole, ponekad čak i proračunatosti, prema svim oblicima zajedništva. Ove osobe su sklone da traže partnera koji će u njima probuditi osećaj za odgovornost i uliti im jači osećaj svrhe i volje za uspehom. Kod žena može da bude prisutna podsvesna želja da se udaju za muškarca sa „očinskim likom“, a i partner će možda biti prinudjen da život analizirane osobe organizuje na efikasniji način. Drugi ljudi kao dužnost doživljavaju potrebu da u život ovih osoba unesu svoj učvršćujući uticaj i opskrbe ih elementom discipline koji im očigledno nedostaje. Usled toga je prisuna i sklonost ka privlačenju zrelijeg tipa partnera i mogućem opiranju preuzimanja bračnih obaveza. U drugom slučaju, strah da će ih partner iskoristiti može da deluje na odlaganje braka. U slučaju ugroženosti nepovoljnih uticajima prisutna je tendencija da se radije izdrži nesrećan brak nego da se izgubi obraz raskidom uspostavljene zajednice: „Bolji je djavo kojeg znaš, nego onaj nepoznati!“.


Kada je Uran u sedmom polju verovatno je da će u zajedništvu biti elemenata koji iskaču iz uobičajenog okvira. Uran je s pravom identifikovan kao jedan od glavnih pokazatelja razvoda, što ne znači da će Uran u sedmom polju neminovno da dovede do raskidanja zajedništva, podjednako kao što Venera u sednom polju ne garantuje trajno ili večito blažen brak. Ovo ipak ukazuje da će i jednom i drugom partneru bibi potrebno mnogo više „slobodnog prostora“ nego većini ljudi kako ne bi osetili da im je sloboda previše razorena potrebom da se prilagode normalnim konvencijama bračnog zajedništva. Odnos prema braku može da bude visoko edealistički ili utopijski, a moguća je i sklonost ka favorizovanju platonskih veza. S druge strane, može da bude prisutna i sklonost ka traženju uzbudjenja u okviru zajedništva i, i ukoliko se ostale indikacije podudaraju, izraženo zanimanje za romantične avanture koje može da ishoduje prolaznom zalubljenošću, što bi dovelo do razdora sa bračnim partnerom. Partner može da bude druge veroisposvesti ili da pripada nekoj drugoj rasi, pa može da dođe do napetosti kao posledice spoljnih pritisaka usled predrasuda i netolerancije date sredine.
Kada je Neptun u sedmom polju brak veoma zavisi od pravih motiva analizirane osobe. Prisutna je tendecija da se idealizuje brak i da se traga za „družbenikom po duši“. Na žalost, ovakav ideal ne postoji u stvarnosti, pošto analizirana osoba nije dostigla stepen razvoja na kome je on ili ona zaslužila takvog partnera da bi takvae idale primenila u stvarnosti, premda dobar aspekt sa Saturnom može da ukaže na mogućnost ostvarenja tog ideala. Ponekad je prisutna i žudnja za nekim ko je usled razlika u statusu, imućnosti ili rasi nedostižan. Ove osobe su sklone da traže partnera koji će im biti izvor inspiracije i istaći njihovu sposobnost za samilošću i razumevanju u ljubavi. Može da bude prisutna i tendencija da se budući partner vidi u ružičastom svetlu ili da se ispredaju imaginrne fantazije o novim kontktima ili nade za susretima. Shodno tome postoji mogućnost da partner i ne bude tip osobe koja je stvorena u mašti analizirane osobe.


Sa Plutonom u sedmom polju skloni ste traženju partnera koji će vas podstaći na otkrivanje novih sposobnosti i prevazilaženju raznih problema. Pluton je planeta koja podstiče potpunu posvećenost, tako da će partner verovatno burno reagovati ukoliko analizirana osoba zakaže u tom pogledu. Sa psihološke tačke gledišta, osobe sa Plutonom u sedmom polju poseduju vitalnu potrebu da sarađuju sa drugima, oni osećaju da će zajedništvo na neki način doprineti i njihovom individualnom razvoju, osposobljavajući ih da učvrste unutrašnju snagu. U skladu s tim oni obično privlače osobe koje su u stanju da dinamički deluju na njihov život, da bi u njima na kraju izazvali izvestan oblik preobražaja.

 

Priredila astrolog Ana Savović

 

Zithromax for sale