Jyotish horoskop otkriva tajne ljubavi i partnerstva: evo kakvu nam ljubavnu sudbinu predviđa vedska astrologija

Konačni cilj partnerstva je ustvari da pronađemo božansko u partneru i da on to pronađe u nama, a evo kakve nam ljubavne odnose predviđa jyotish horoskop!
Pripremio: Aleksandar Tomić
Iz natalne karte osobe možemo videti potencijale u raznim područjima života. Razumevanju ljubavi i partnerstva možemo pristupiti tako da pokušamo razumeti četiri cilja ljudskog života, a to su dharma, artha, kama i mokša. U kratkim riječima ova četiri cilja su: dharma – moral i etika (religija filozofija životne vrijednosti…), artha je ekonomski napredak, a kama su zadovoljstva i uživanje raznih tipova. Zadnji cilj je mokša ili oslobođenje od poistovećivanja sa materijalnom energijom.
Na koji način partnerstvo možemo povezati sa ova četiri cilja života? To je pitanje koje je Dharmarađa postavio kralju Judištiru. Judištir je odgovorio da je te želje moguće ostvariti u kvalitetnom partnerstvu ili zajednici koju u današnjoj kulturi zovemo brak. Brak daje mogućnost ostvarenja ovih ciljeva – dharma, artha i kama.
U natalnoj karti se mogu videti potencijali na ova četiri područja života. Ascendent (prva kuća natalne karte) predstavlja dharmu, druga kuća arthu, treća kuća je mesto kame, a četvrta mokše. I tako ponovimo tim redom do dvanaeste kuće. Dobitćemo tri kuće za svaki od ova četiri cilja.

Klasični principi astrologije nam govore o tome kako je sedma kuća mesto koje predstavlja našu saradnju sa spoljnim svetom, to je područje po kojem možemo videti potencijale partnerstva, a najvažnije životno partnerstvo je brak ili dugoročno partnerstvo. Ovo je kuća kame ili zadovoljstva. To znači da partnerstvo predstavlja zadovoljenje životnih želja ili da kroz partnerstvo zadovoljavamo životne želje. Iz stanja sedme kuće sudimo o zadovoljstvima osobe, kako ona ispunjava svoje želje. Ali, ova kuća takođe predstavlja sledeće rođenje koje se dešava zbog želja koje duša ima i koje želi ispuniti.

Što se tiče dharme, atrhe i kame lako je shvatiti na koji način brak daje mogućnosti za zadovoljenje svih ovih želja. A što je sa četvrtim interesom duše: mokšom? Pošto ljudsko biće ostvari zadovoljstvo u spomenuta tri interesa spremno je za uzdizanje na nivo mokše. To je zapravo konačni cilj ljudskih aktivnosti, a brak pruža utočište u kojem se ljudsko biće priprema za to. Bračno partnerstvo takođe treba imati u vidu i mokšu te partneri trebaju imati želju za ostvarenjem tog područja života i sarađivati na tome. Takav brak može biti istinski ispunjujuć za svaki nivo ostvarenja u ljudskom životu.

Dvanaesta kuća natalne karte predstavlja oslobođenje (mokša). Sedma kuća predstavlja vezanost, želju za uživanjem i sledeće rođenje zbog te vezanosti i želje (kama). Ove dve stvari u natalnoj karti predstavljaju duhovno ispunjenje i materijalno zadovoljstvo. Ovo je vrlo važno jer je konačni smisao partnerstva ili braka oslobođenje od vezanosti. Znači “brak” (sedma kuća) treba biti u dobrom odnosu sa “oslobođenjem” ili mokšom (dvanaesta kuća).

Tom logikom možemo primetiti da će neki znakovi (kada su ascendenti u tim znakovima) imati bolje potencijale od ostalih jer su vladari spomenutih kuća prirodni prijatelji. Kod drugih ascendenata vladari tih kuća su prirodno neprijatelji. Dobre potencijale imaju: Bik, Rak, Lav (polovično), Devica, Škorpija i Riba.

Istim načinom možemo proveriti odnos ascendenta i sedme kuće i njihovih vladara. Ascendent je dharma, a sedma kuća je kama i na taj način gledamo omer životnih vrednosti i zadovoljenja želja. Ali, opet pogledavši prijateljstvo između vladara znakova i pripadajućih vladara sedmih kuća od istih znakova vidimo da niti u jednom slučaju te dve planete nisu obostrani prijatelji.

Znači, bilo koji znak ascendenta da uzmemo neće biti potpuno prijateljski sa svojom sedmom kućom, odnosno partnerom. Zaključak je da ne postoji idealno partnerstvo, odnosno ovaj svet nije lišen barem minimalnih problema u partnerstvu, braku i odnosu uopšteno. To konačno može značiti da istovremeno u potpunosti zadovoljiti dharmu i kamu izgleda poput nemoguće misije.

Takođe, u đotiš astrologiji postoji koncept maraka planeta i kuća. Maraka doslovce znači “ubica”, a to su u natalnoj karti druga i sedma kuća. To su mesta koja predstavljaju opasnosti, rizike i nezgode. Kuća koja predstavlja potencijale partnerstva i braka (sedma kuća) je istovremeno i kuća koja predstavlja opasnosti i probleme u životu. Vladari tih kuća i planete koje su u tim kućama predstavljaju potencijal opasnosti u životu. Sve to znači da ako partnerstvo u životu ne funkcioniše onda možemo imati mnogo problema i poteškoća.
Tražimo jedinstvo, srodnu dušu, jednu dušu u dva tela…
Dvanaesta kuća predstavlja konačni cilj u životu. To je ideal kojem težimo, sledeće odredište prema kojem smo usmereni. Ova kuća predstavlja pokušaj spajanja sveta u kojem živimo sa svetom u kojem želimo živeti ili ga smatramo idealnim. U tom prelasku iz postojećeg sveta u sledeći svet treba da budemo spremni u potpunosti da se prepustimo ili da se odvojimo od svega što nas vezuje i opterećuje. Ovo područje horoskopa nam govori o savršenstvu života i potpunom ispunjenju. Takva iskustva želimo ostvariti kroz ljubav i partnerstvo. U drugom tražimo sebe, odnosno tražimo jedinstvo, srodnu dušu, jednu dušu u dva tela…

Ako u tom kontekstu pokušamo shvatiti ljubav kojoj težimo onda je ideal ljubavi ustvari povezan sa predajom i slobodom. Sama reč mokša može se prevesti kao “oslobođenje”. Ljubav je dakle stanje potpune slobode. Biti slobodan i dati slobodu je zapravo najveće dostignuće čiste duhovne ljubavi. Imati vere u tolikoj mjeri da se možeš potpuno predati idealu ljubavi, to je koncept dvanaeste kuće. Svi težimo idealu ljubavi koji je očito duhovnog karaktera. Kroz spajanje sa svojom srodnom dušom želimo ostvariti jedinstvo, jednu dušu u dva tela.
Dvanaesta kuća takođe predstavlja “gubitak” ili “davanje”. Nesebičnost je jedan od simptoma ljubavi, nesebično davanje je prisutno u svakoj iskrenoj ljubavi. Osećaji posvećenosti i pripadnosti su simptomi duhovne ljubavi. Na kraju krajeva; kroz ostvarenje ljubavi u ovom materijalnom svetu želimo uživati u svom prirodnom položaju duhovne duše. U izvornom stanju duša je u jedinstvu sa celinom i taj osećaj želimo dostići kroz spajanje sa partnerom u ovom svetu. U partneru tražimo jedinstvo sebe s celinom.

Razumevanje dvanaeste kuće je važno za zdrave odnose, a pogotovo one koji su vrlo bliski i dugoročni poput ljubavnog partnerskog odnosa ili braka. Kako odnos ne bi zapao u međuzavisnost treba postojati žrtva, kada si spreman odreći se svojih ambicija kako bi se odnos uzdigao na viši nivo. To se zna dešavati u bračnoj zajednici kada se partneri žrtvuju za dobrobit porodice, dece i slično. Dvanaesta je kuća savršenstva, tu se ne primećuju greške i nedostaci, vidi se idealna slika ili ideal kojem težimo. U čistoj ljubavi nismo kritični i ne primećujemo nedostatke jer sve smatramo potpunim i savršenim.

Da bi malo bolje ilustrirovali taj princip razmislimo o Veneri koja je egzaltirana u znaku Riba. Ribe su dvanaesti znak te nose sličnu simboliku sa dvanaestom kućom. U suprotnosti (opoziciji) s Ribom je Devica, mesto gde je Venera debilitirana, na svom dnu. To je mesto (ili trenutak) kada u ljubavi počnemo obraćati previše pažnje na detalje i sitnice, postanemo preizbirljivi. Iz horoskopa vidimo što osoba nosi sa sobom, kojim resursima raspolaže. Drugim rečima nko nije savršen, svi imamo svoje dobre, ali i loše strane, prednosti i nedostatke. To jednostavno znači da nesavršenosti koje primećujemo su ustvari dio nas samih. Zatim ih primećujemo u drugima.
Ljubav kao savršenstvo
Sedma kuća predstavlja opoziciju. Nešto što je drugačije i uzbudljivo. Dok otkrivanje traje uzbuđenje raste. Ali jednom kada otkrijemo nesavršenosti onda nas to odbija. Prva kuća je prednja strana, a sedma kuća je zadnja strana, kao dve strane medalje. Sve je u nama, ono što primećujemo u drugima kao da je odraz nas samih, kao da se gledamo u ogledalu. To znači da je za razvoj dobrog odnosa ključan rad na sebi. Ne možemo videti, znati i spoznati nešto što nije deo nas samih, deo našeg sveta, spoznaje ili utiska.

Jedna od tajni dobrog odnosa, koju možemo naučiti iz đotiša, je da ne trebamo biti previše kritični. Ali, čak i posmatranje ljubavi kao nekog potpuno savršenog koncepta može završiti negativno. Ako na ljubav gledamo preoptimistički ili nerealno idealistički naše težnje mogu dati nerealne snove o srodnoj duši. To se može desiti ako su Ribe na bilo koji način povezane sa sedmom kućom (ili eventualno prvom) u natalnoj karti.

S druge strane Saturnova egzaltacija u sedmom znaku, u Vagi, predstavlja odgovornost koju treba preuzeti, a u ovom slučaju govori o tome kako su odnosi ustvari naša odgovornost. Saturn u Vagi predstavlja sposobnost diplomatije, pravednosti i jednakosti. Takođe tu je i lekcija strpljivosti i upornosti koju Saturn donosi, a potrebno je u odnosima. Spremnost da se žrtvujemo u trenucima kada postane teško. Ali, konačna lekcija Saturna je preuzimanje odgovornosti i stvaranje stabilnosti.

Sunce je debilitirano u Vagi što znači da egocentrizam u odnosima donosi loše rezultate. Lekcija debilitiranog Sunca je staviti ego u perspektivu suradnje i podrediti individualni ego višem cilju, a u ovom slučaju je to cilj suradnje, ravnoteže i harmonije u odnosu. Sunce je egzaltirano u Ovnu, prvom znaku zodijaka, tamo Sunce može biti prvo, najbolje i jedino, kompetitivno, nestrpljivo i samostalno. No, u odnosima se takva energija ne isplati, uzrokuje poteškoće.

Venera je vladar Vage i predstavlja ljubav općenito. No, jedna osobina Venere je takođerljubav prema sebi koja se ponekad može protumačiti kao sebičnost. Voleti sebe je jedan od važnih preduslova za uspešno partnerstvo. Ali, Vaga predstavlja simbol ravnoteže, pravednosti i dobrog dogovora. Tako i ljubav prema sebi ne treba završiti u sebičnosti nego biti uravnotežena kako bi mogla služiti zajedništvu. I zato je dvanaesta kuća sledeći korak u ljubavi, korak kojim se odmičemo od sebične želje da ostvarimo svoje zadovoljstvo što je tema sedme kuće i sedmog znaka.

I sedma i dvanaesta kuća predstavljaju ono što je udaljeno od nas, strance (strane zemlje ili putovanja), mesta na koja želimo otići i otkriti. Razlika među ovim kućama je što sedma kuća predstavlja želje, a dvanaesta oslobođenje od želja.

Venera, kao vladar sedmog znaka, predstavlja ljubav prema sebi koju moramo imati ako istinski želimo voleti drugu osobu. Međutim, dvanaesta kuća i Jupiter kao vladar dvanaestog znaka govori o idealu koji uključuje žrtvu, odricanje od svog uživanja i zadovoljstva za dobrobit ideala. Jupiter predstavlja duhovni ideal nasuprot materijalnog ideala koji nam predstavlja Venera.

Konačni cilj partnerstva je ustvari da pronađemo božansko u partneru i da on to pronađe u nama.

Izvor: Astro portal – Dean Valentić

Zithromax for sale