IV KUĆA

MOJ DOM,PRIVATNOST,ZAVRŠECI, OTAC, TEMELJI,STRAS
Četvrta kuća pokazuje dom,početak i kraj života,nasleđe predaka.To je kuća sudbine,u njoj su skriveni temelji karaktera.Mesto je sigurnosti i privatnosti osobe.Ukoliko je naglašena p’lanetama,ukazuje na rodoljublje i-aspektizam.Ovo je mestoUjedinjavanja svih naših mišljenja,doživljaja i akcija.Četvrta kuća pokazuje kuda idemo kada se vrćamo k sebi.Suprostavljena našoj slici koju nudimo javnosti u X kući,ova kuća opisuje šta smo duboko u sebi.Četvrta kuća je tradicionalno povezana među ostalim,s domom i porodicom.U kojem području života toliko mnogo delujemo na temelju navika i osećanja kao u odnosima s članovima svoje porodice?Ova kuća takođe simbolizuje dom kao izvor obnove.Planete i znakovi u IV kući odražavaju atmosferu koju smo osećali u ranom domu.Ako se u ovoj kući na primer nalazi Saturn,atmosfera doma doživljena je kao hladna , za razliku od Venere ili Vage ili Bika koji govore o okruženju u kojem su nas voleli i pazili.

Pripremio: Aleksandar Tomić

Zithromax for sale