III KUĆA

III kuća:MOJA OKOLINA,RODBINA,KOMUNIKACIJA,SVEST,OBRAZOVANJE,KRAĆA PUTOVANJA

Pripremio: Aleksandar Tomić
Treća kuća je kuća odnosa.Pokazuje rodbinske veze,pisanje,kraća putiovanja,govor i sposobnost izražavanja vlastitih misli.Više planeta ovde ukazuju na često menjanje mesta boravka,a posebno u vreme odrastanja,a ukazuju i na snagu intelekta i okretnost duha.Pod ovu kuću svrstavamo i rano obrazovanje i svest.
Ljudi sa izrazito jakom III kućom imaju duboku,ponekad neutaživu potebu da komuniciraju s drugima,a često i sposobnost da lako i prijateljski izlaze na karaj s ljudima izuzetno različitih osobina i interesa.Ova kuća ne predstavlja samo sve oblike komunikacije s drugima nego i način funkcionisanja uma osobe.Planete u ovoj kući otkrivaju kako koristimo svoj mozak,kako prenosomo svoja razmišljanja i kako naš način razmišljanja utiče na naš život.
Osoba s Marsom u III kući znanje doživljava kao moć,ali onoj sa Mesecom-znaje donosi sigurnost.

Zithromax for sale