Aspekti Urana,Neptuna i Plutona sa drugim planetama:

 

Priredila astrolog Ana Savovic

KONJUNKCIJA:

URAN 0∕ ASC-revolucionar,originalan,ekscentričan,prevare,zagonetan i dalek pogled pun zanosa za nečim uzvišenim,nestabilan,nagle i drastične promene, desničar.

 

URAN 0∕ MC-nekontrolisani postupci,nagli sudbinski preokret,reformator, diktator,desničar,nestabilan.

 

URAN 0∕ Ψ-lep aspekt za maštu, evoluciju, odluke, originalne ideje, smisao za tehniku, intenzivno umetničko ili intelektualno stvaralaštvo.

 

URAN 0∕ PLUTON-dogodi se samo svakih 115 godina,vrlo jak aspekt,jaka volja i drastičnost.Generacija od 1963-1969 konjunkcija u DEVICI – zahtevaće red i metodičnost.Značajan napredak tehnologije.

 

SEKSTIL, TROUGAO:

URAN *∆ Ψ-odluke se baziraju na snovima i želji za evolucijom, originalno stvaralaštvo, fantastična intuicija. Uspeh u politici i intelektualnom poslu ako su planete blizu ASC i MC.

 

URAN *∆ PLUTON-daleki objektivi.

 

KVADRAT:

URAN kvadrat  Ψ-jake emocije,nemir,mašta se ispoljava neuredno,krive odluke ispoljavaju negativne rezultate.

 

URAN kvadrat  PLUTON-nelagodnost,frustracije i unutrašnje borbe mogu se manifestovati opasno i žestoko.

 

 

OPOZICIJA:

URAN 0∕0 Ψ-slab karakter, nepravilnosti, greške, povlačenje u sebe još se jače manifestuje ako je konjunkcija blizu SUNCA, MESECA ili ASC.

 

URAN 0∕0 PLUTON-psihička napetost, destruktivno ili autodestruktivno ponašanje.

 

ASPEKTI NEPTUNA I PLUTONA-manifestuju se retko zato uticu na generacije i istorijske zaokrete.U licnom horoskopu su vazni samo ako se nalaze na ASC,MC ili ih dobro stimulise SUNCE i MESEC.

 

Ψ 0∕ ASC-medijum,špijun,narkoze,uživanje droge i alkohola,psihopatalogija.

 

Ψ 0∕ MC-muzika,utopije,ideali,vizije,zagonetan položaj.

 

PLUTON 0∕ ASC-demonski tip,magnetan,nemiran.

 

PLUTON 0∕ MC-despot,fatalan uticaj na mase,fatalna popularnost.

 

Ψ 0∕ PLUTON-izvanredno stvaralaštvo,evolucije i kolektivne duhovne promene.

 

Ψ *∆ PLUTON-dobar uticaj,intuicija,izmene ideologija.

 

Ψ kvadrat  0∕ PLUTON-zapreke,nazadovanje u povesti i običajima.

 

Priredila astrolog Ana Savovic

 

Zithromax for sale