6 u vezi sa drugim brojevima

Pripremio za vas: Aleksandar Tomić
6 i 1
Šestice i jedinice su uglavnom prijatelji. Šestice dobro utiču na jedinice. Iako su šestice zagonetne jedinicama, one jedinice shvataju kristalno jasno i mogu na njih da utiču i pomognu im. Šestice mogu da čine usluge jedinicama i da budu njihovi poslovni partneri, ali ta veza neće dugo trajati. Može duže potrajati samo ako nisu neprekidno zajedno. Poslovna veza biće uspešnij ako se sastaju nakratko povodom nekog posla, odlaska na put da bi zajednički organizovali zabavu, festival, sastanak ili seminar.

6 i 2
Šestice i dvojke mogu da budu dobri prijatelji. Šestice pomažu rastu i razvoju dvojki, daju im dobre vibracije i dobre savete, ali ne i podsticaj za posao. U prijateljstvu dvoike nisu od tolike pomoći šesticama kao ove njima. Šestice zbog toga moraju da izbegavaju dvojke u svakom važnijem poslu. U poslovnoj vezi, dvojke su korisnije šesticama. Dvojke nisu pogodne za brak ni muškim niti ženskim šesticama.

6 i 3
Trojke i šestice su u skladu. Izbor trojke imaće povoljan rezultat po šesticu, bilo u prijateljstvu, poslovnoj vezi ili životnoj vezi. Pomažu jedni drugima. Ova kombinacija nije tako dobra u braku u kojem je šestica muškarac. To se dogadja zato što žena trojka ne može da podnese vanbračne veze svoga muža. Zato muške šestice moraju da izbegavaju brak sa zenama trojkama, ali je obrnuta kombinacija odlična. Šestice treba da izaberu 3 za datume važnih sastanaka ili kućni broj.

6 i 4
Iako su brojevi 6 i 4 u skladu, ne slažu se baš najbolje. Četvorke uznemiravaju šestice i stvaraju im teškoće, ali ih šestice jako privlače. Četvorke se opiru tome da uče od šestica i da ih ove poučavaju. Šestice (posebno žene) moraju da izbegavaju brak sa četvorkama, isto tako i poslovne veze kao i broj 4 kao datum važnih sastanaka ili kućni broj.

6 i 5
Šestice i petice su prijatelji jedni drugima. Petice pomažu šesticama u njihovim psiholoskim problemima i mogu da im budu dobri terapeuti ili lekari. Petice imaju pozitivan uticaj na fizičko i duševno zdravlje šestica, dok šestice pomažu peticama u prevladavanju njihovih nedostataka – njihovog nemirnog i uvek promenljivog uma. Njihovo prijateljstvo dovodi ih na nevidjene političke položaje i u komunikacijama, medijima (TV, film, novinarstvo i slično). Brak žene šestice i muškarca petice nije idealan, ali je obrnuta situacija vrlo dobra. Šestice mogu da ulaze u poslovne veze s peticama i biraju 5 za datum važnih sastanaka ili kućni broj.

6 i 6

Dve šestice su prijatelji, ali zbog toga što su obe na istoj frekvenciji ne inspirišu jedna drugu. Svejedno su vrlo zadovoljne kada su zajedno. Dobro razumeju jedna drugu, ali im zapravo treba neka jedinica, trojka, petica ili devetka da bi ih nadahnula. U poslovima poput kozmetike, mode, dizajna, unutrašnjeg dizajna ili zlatarstva, dve šestice mogu vrlo skladno da rade zajedno i da postanu dobri partneri. Njihov brak ncće biti idealan, jer ne nadahnjuju jedno drugo; ali ipak mogu da stvore dobru porodicu. Šestice treba da biraju 6 za datume važnih sastanaka i kućni broj.

6 i 7
Šestice uvek pomažu i nadahnjuju sedmice, ali ne i obrnuto. Šestice pomažu sedmicama u razvoju njihove sanjalačke naravi – sedmica predstavlja maštu i intuiciju, dok je šestica ovozemaljska. Sedmice su jedinstvene po svom načinu izražavanja opštepoznatilh istina. To malo nervira šestice, jer se sedmice ne izražavaju naročito jasno, a one vole jasnoću.Iako šestice uživaju u društvu sedmica u satima odmora, kad se radi o ozbiljnom poslu moraju da se čuvalu fantazija sedmica. Šestice ne smeju da biraju 7 za datume važnih sastanaka iii kućni broj. Ova kombinacija nije dobar par. Brak ipak može da uspe ako je sedmica muž, a šestica zena.

6 i 8
Šestice su uvek korisne osmicama. Šestice nadahnjuju osmice i čine ih društvenijim i vedrijim. Osmice su inače teške i ćutljive. Zaigranost šestice daje osmicama volju za život i one počinju da se interesuju za luksuz i udobnost. Osmice pod uticajem šestica postaju kreativnije i otvorenije. Ako su oboje u politici, umetnosti ili filmu postići će uspeh. Šesticama se ne savetuje da ulažu novac ni u kakav projekat osmica. Medutim, osmice smeju da se pridruže poslovima šestica i zarade novac. U braku osmice nisu dobre za sestice. Ako je neizbezno, zenska šestica i muškarac osmica mogu da uživaju u nekoliko srećnih bračnih godina. Šestice moraju da izbegavaju 8 kao datum vaznih sastanaka iii kućni broj.

6 i 9
Ovi brojevi su uvek korisni jedan drugom. Oba su deljiva sa 3 i čine dobru kombinaciju. U prijateljstvu i poslovnim vezama jedno su drugom korisni – šestice pažljivo čuvaju interese devetki, dok devetke obavljaju sav naporni posao potreban u toj vezi. U muzičkoj i drugirn umetnostima, šestice i devetke čine vrlo dobru kombinaciju. U politici, šestica će biti obožavatelj i sledbenik, osoba za odnose s javnošću i sačinjavaće sistemske planove za devetku. Ova kombinacija čini dobar par. Idealan je kad je devetka muskarac, a šestica žena. Šestica treba da bira 9 za datume važnih sastanaka i kućni broj.
Izvor: Astro 24

Zithromax for sale