Znacenje ženskih imena:

 

 

Priredila astrolog Ana Savović

Anastazija: Anastazija (Anastasija) je ime grčkog porijekla i nosi značenje: “uskrsnuće”.

Aleksandra: Aleksandra je ime grčkog porijekla i ima značenje: “zaštitnica naroda”.

 Ana: Žensko ime Ana je hebrejskog porijekla i nosi značenje: “milost, zahvalnost”.

 Anja: Ime Anja je ruski deminutiv od Anna, derivirano od Hannah što znači “milostiva” ili “nosi dobrotu” na hebrejskom jeziku.

 Bojana: Žensko ime Bojana je nastalo od imena Bojan (od “boj – bitka”).

 Bogdana: Žensko slavensko ime Bogdana ima značenje: “dar od Boga”.

 Biljana: Smatra se da značenje imena Biljana dolazi od korijena “bilje”.

 Biserka: Značenje ženskog imena Biserka dolazi od korena “biser”.

 Branka: Značenje ženskog imena Branka dolazi od korjena “braniti”.

Dusanka: Dušanka (Dušana) je slovensko žensko ime nastalo od imenice “duša”.

Daliborka: Daliborka je ženska verzija slavenskog imena Dalibor koje znači: “daleka, udaljena borba”.

Danica: Ime Danica je nastalo po zvezdi Danici (planeta Venera).

Dunja: Ovo ime je očito dobilo naziv po voću (kao i Jagoda i Višnja).

Dragana: Ime Dragana dolazi od prideva “draga”.

Đurđa: Žensko ime Đurđa dolazi od grčkog georgios – “onaj koji obrađuje zemlju”, “farmer”.

Elena: Elena je skraćena varijanta imena Helena koje dolazi iz grčkog jezika i ima značenje: “baklja” i “sjaj”. U grčkoj mitologiji, Helena je bila žena spartanskog kralja Menelaja, Zeusova i Ledina kći; smatrana najljepšom ženom onog doba. Njenom otmicom je započeo Trojanski rat.

Elizabeta: Elizabeta je žensko ime derivirano iz grčkog Elisávet, koje je varijanta hebrejskog imena Elisheva što znači “moj Bog je zakletva” ili “moj Bog je izobilje”.

Eva: Ime Eva je hebrejskog porijekla i ima značenje “život”. Ujedno i prva žena na svijetu po Bibliji.

Gabrijela: Žensko ime Gabrijela je nastalo od biblijskog imena Gabrijel koje na hebrejskom jeziku znači: “Božji čovek”. Jedan od biblijskih arhanđela se zove Gabrijel.

Gorana: Značenje ženskog imena Gorana dolazi od imenice “gora”, tj. šuma, planina. Slična imena i nadimci: Goga, Goja, Gojka, Gora, Gorica, Gorka.

Gordana: Gordana je slavensko žensko ime koje nosi značenje: “gorda”, “ponosna”.

Grozdana: Značenje ženskog imena Grozdana dolazi od imenice “grozd”.

Irena: Irena (Irina) je ime grčkog porekla i ima značenje: “mir”.

Ivana: Ime Ivana (Ivanka) je hebrejskog porekla i ima značenje: “Bog je milostiv”. Engleska verzija ovog imena je Jane.

Jadranka: Ime Jadranka je nastalo po Jadranskom moru.

Jagoda: Ime Jagoda je nastalo od naziva istoimene voćke (kao i ime Dunja ili Višnja).

Jana: Žensko ime Jana (Janica) je nastalo od Ana dodavanjem slova J.

Javorka: Značenje ženskog imena Javorka dolazi od imenice “javor”.

Jela: Jela je slovensko ime nastalo po nazivu drveta jele.

Jelena: Jelena potieče od grčkog imena Helena koje ima značenje: “zraka sunca”, “svetlo”.

Julija: Julija (Julia, Julijana, Julka) je ime latinskog porekla i ima značenje: “mladolika”.

Katarina: Katarina (Kata, Kate, Katica, Katja) je ime grčkog porekla i ima značenje: “čista”.

Kristina: Žensko ime Kristina potiče od “Krist” i moguće značenje je: “sledbenica Krista”.

Ksenija: Ksenija je ime grčkog porekla i ima značenje: “gostoljubivost”, “gostoprimstvo”.

Lana: Postoji nekoliko teorija o poreklu i značenju imena Lana. Moguće je da se radi o varijanti imena Alana što na staronemačkom jeziku znači “dragocena”. Na irskom i galskom ima značenje: “maleni kamen”. Na havajskom: “mirna voda”. Lana je na našim prostorima relativno popularno ime, najviše među mlađom populacijom.

Lara: Ime Lara (Larisa) ima nekoliko mogućih teorija o poreklu. Na Hindi jeziku ima značenje: “graciozna”, “dražesna”. Engleska definicija je “poznata”. Na latinskom i grčkom jeziku: “vesela”. Jedna stvar je sigurna, ovo ime je prilično popularno i koristi se u mnogim zemljama sveta.

Lidija: Ime Lidija dolazi od istoimene geografske regije u zapadnoj Maloj Aziji.

Ljiljana: Značenje imena Ljiljana dolazi od latinskog lilium – “lijer”, “ljiljan” (lilium candidum).

Ljubica: Postoji nekoliko objašnjenja u vezi sa značenjem imena: da je postalo od naziva za biljku ljubičica, ali i da vodi poreklo do glagola ljubiti.

Osim Ljubice, od istih reči nastala su i imena Ljubinko, Ljuba, Ljuban, Ljubana, Ljubinka i Ljubo. A sve njih vezuje i to da vole da uče i čitaju.

Mia: Ime Mia (Mija) je skraćena varijanta imena Marija.

Milica: Žensko ime Milica je nastalo od prideva “mila”.

Maja: Ime Maja potiče iz grčke i rimske mitologije. U grčkoj mitologiji Maja je najstarija od 7 plejada (kćerka titana Atlasa). U rimskoj mitologiji Maja je boginja rasta i plodnosti.

Marija: Ovo je jedno od najpoznatijih ženskih imena na svetu. Marija ima mnogo različitih interpretacija: hebrejski – “gorčina”, latinski – “zvezda mora”, staro-egipatski – “voljena”. Neke od varijanti ovog imena su: Mirjam, Marijela, Marijola, Marijana, Mara, Marica.

Mila: Značenje ovog imena dolazi sasvim očito od prideva “mila”.

Mira: Slovensko žensko ime Mira je najvjerovatnije nastalo od imenice “mir”.

Mirjana: Ime Mirjana dolazi od Miryam. Postoji mnogo različitih interpretacija ovog imena: hebrejski – “gorčina”, “ratobornost”, latinski – “zvezda mora”, staro-egipatski – “voljena”.

Mladena: Značenje imena Mladena (Mladenka) dolazi od prideva “mlada”.

Monika: Monika je antičko ime, mogućeg porekla iz severne Afrike ili feničkog porekla. Neki smatraju da dolazi iz latinskog jezika od reči monere što znači “savetovati”. Takođe se asocira sa grčkom rečju monos što znači “sam, usamljen” ili monake – “redovnica”.

Nada: Značenje ovog popularnog ženskog imena dolazi od imenice “nada”. Druge varijante ovog imena su: Nadica, Nadina, Nadežda, Nađa.

Natalija: Natalija (Natali) je ime latinskog porekla i ima značenje: “rođendan”. Odnosi se na rođendan Isusa, tj. Božić. Zato se u narodu ovo ime davalo deci rođenoj na Božić.

Olga: Značenje ovog ženskog imena dolazi od ruskog Ol’ga od staronordijskog Helga – “zdrava”.

Olivera: Olivera je ženska varijanta imena Oliver koje znači: “stablo masline”.

Petra: Žensko ime Petra dolazi od Petar što na grčkom jeziku ima značenje: “kamen”, “stena”.

Ruža: Značenje ovog ženskog imena dolazi od imenice “ruža”.

Selena: Ime Selena je grčkog porekla i ima značenje “Mesec”. Selena je bila boginja Meseca, sestra Heliosa koji je bio personifikacija Sunca.

Sandra: Sandra (Sanda) je kratka verzija imena Aleksandra koje znači: “zaštitnica naroda”.

Sanja: Značenje imena Sanja dolazi od glagola “sanjati”.

Sara: Ime Sara je hebrejskog porekla i ima značenje: “princeza”.

Simona: Žensko ime Simona potiče od Simon; ime hebrejskog porekla koje znači: “čuti”, “biti saslušan”.

Snežana: Značenje imena Snežana dolazi od korena reči “snežiti”.

Suzana: Ime Suzana na hebrejskom i persijskom znači: “ljiljan”. Ovo ime je takođe pronađeno na sarkofagu 11. egipatske dinastije koji datira 2.000 godina pre Hrista i može značiti: “cvet lotosa”.

Una: Ime Una je latinskog porekla i ima značenje: “jedna”, “jedina”.

Vesna: Žensko ime Vesna dolazi od imena drevne slovenske boginje proleća. Na češkom jeziku Vesna znači doslovno “proleće”.

Valentina: Valentina ima isto značenje kao i Valerija (jaka, zdrava), jer dolazi od istog latinskog korena.

Valerija: Ime Valerija je latinskog porekla i ima značenje: “jaka”, “zdrava”.

Veronika: Veronika je latinska forma grčkog imena Berenice sastavljenog od phérein (doneti) i níkê (pobeda). Dakle, značenje ovog imena je “ona koja donosi pobedu”.

Vera: Ime Vera ima više mogućih značenja. Prvo od njih je od reči “vera”. Drugo je od latinske reči verus što znači “istina”, a treće od albanske reči verë što znači “leto”.

Vlasta: Vlasta je slavensko ime koje se koristi u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Srbiji. Dolazi od imenice “vlast”.

Vlatka: Značenje imena Vlatka dolazi od glagola “vladati”.

Žana: Žana je slovenska forma engleskog imena Jane. Varijanta imena Ivana.

Željka: Značenje slovenskog ženskog imena Željka dolazi od imenice “želja”.

Priredila astrolog Ana Savović

Zithromax for sale