Tarot karta Pustinjak i razdoblje životnih promena

Pripremio za vas: Aleksandar Tomić
Tarot karta Pustinjak IX prikazuje izbore i alternative čoveka. Značenje ove karte je da osobi pokaže sve dostupne varijante odgovora na važna životna pitanja. Pre donošenja odluke treba uvek uzeti u obzir prednosti i nedostatke sadašnjeg trenutka. Kada se Pustinjak IX pojavljuje u tarotu, on donosi mudrost i potrebu za promenom. Godine Pustinjaka predstavljaju mudrost duše. Pustinjak nam govori da je osoba u teškom razdoblju životnih promena u kome se mora osloniti na mudrost duše. Sve promene mogu dovesti do ponovne procene vrednosti koje su postojale i stvaranje novih vrednosti koje će nam pomoći da izgradimo novi život. Karta Pustinjaka IX ima najduže trajanje među kartama ciklusa u tarotu. Mudrost duše nije požurivanje u pravljenju izbora. To omogućuje osobi da razmotri sve opcije i razborito odluči o tome da li hoće ili ne započeti sa promenama. U ljudskom životu, sa dolaskom Pustinjaka, naglašena je želja da bude sam sa svojim mislima. Pustinjak IX – simbol poniznosti duše. Dolazak Pustinjaka mora se uzeti kao blagoslov poslan da nam pomogne u teškom razdoblju života. U tom periodu, osoba ne sme odustati, bez obzira na poteškoće koje stoje na putu do cilja. Ova karta naglašava potrebu da se okrenemo duhovnom svetu, zapostavljajući materijalne želje. Kao što je poznato – fizičko bogatstvo nema vrednost u odnosu na duhovno, a u razgovoru sa svojom sopstvenom dušom i svemirom u celini, oslanjanje na duhovne principe je prvi korak ka novoj fazi razvoja u stvaranju boljeg života.

Izvor: Astrofon

Zithromax for sale