Suglasnik, samoglasnik… Tajna PRVOG SLOVA vašeg imena: A je uspeh, V je znanje!

Slova imaju i svoju numeričku vrednost i uz pomoć njih mogu da se dosegnu spiritualna znanja do kojih se ne može dopreti nikako drugačije.
Iz abecede se može saznati sudbina! Po nekim starim verovanjima slova abecede poseduju moć, koju čovek teško može da spozna. Niko ne poznaje njihovo istinsko poreklo, a ko god ih čita, ima mogućnost stvaranja, oživljavanja i činjenja čuda. Njihovo značenje je skriveno, a poznaje ga samo Bog.
Pripremio: Aleksandar Tomić
Postoji teorija o samoglasnicima i suglasnicima. Smatra se da su jedni bez drugih kao duša bez tela. U istoriji ezoterije nauka o slovima bila je vrlo razvijena, a prema nekim teorijama, slova odgovaraju mesečevim menama i ravnaju se prema planetama.

Slova abecede u skladu su sa četiri elementa: vazdušnim, vatrenim, vodenim i zemljanim.

Slova imaju i svoju numeričku vrednost i uz pomoć njih mogu da se dosegnu spiritualna znanja do kojih se ne može dopreti nikako drugačije –prenosi altertv.org.

Suglasnici i samoglasnici
Ljudima razvijene intuicije slova otkrivaju božansku istinu, događaje skrivene u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Čitav je svet stvoren po slovima koja se očituju kroz čoveka. Čovek barata s trideset i dva slova koja tvore reči, a neuništiva su kao apsolutna božanska istina imenovana u svim stvarima, ona su milosrdna, plemenita i večna.

Slova koja se nalaze u nekoj reči mnogo govore ljudima koji ih znaju objasniti. Na primer, prevladavaju li samoglasnici (A, E, I, O i U) u nekoj reči, oni donose i smisao toj reči iimaju spiritualnu i simboličku vrednost koja deluje na osetljivost slušaocea, a da on toga nije ni svjestan.
Reč u kojoj prevladavaju samoglasnici (B, C, D, F, G…) simbolizuje dušu, pa tako govor u reči predstavlja prenošenje misli jedne duše drugoj duši.

Samoglasnici
Ako je prvo slovo u imenu neke osobe samoglasnik, evo kako to slovo objašnjava njegov karakter.
A
Ako je na početku imena neke osobe slovo “A” to ukazuje da ona može biti originalna, nezavisna, nezadovoljna, ozbiljna i u nekim stvarima savršena. A je alfa u grčkom alfabetu, nalazi se na svakom početku, u njemu je ključ sveta, sve znanje, sav prostor i vreme. Alfa je voda – ženski simbol koji se otvara. Njegova je boja crna.
Ovo slovo nosi čoveku vibraciju marljivosti, sposobnosti, snage i izdržljivosti, što donosi uspeh na svim životnim područjima. Ponekad postoji preterana sklonost suvišnoj hrabrosti koju treba staviti pod kontrolu. Poslu je potrebno pristupati oprezno i promišljeno, zato što ponekad reaguje naglo, pa je stoga potrebno obuzdavati se i kontrolisati. Pazite da ne izgovarate nepromišljeno neke reči jer, jednom izgovorene, reči ostavljaju duboki trag u duši. Do izražaja dolazi vernost, ali i ekscentričnost. Možete biti samostalni, ali i tvrdoglavi, aktivni, radoznali, istraživačkog duha, izražene ambicioznosti, otvorenosti. Uvek ste u trendu, kreativni i originalni. Klonite se sebičnosti, opterećenosti predrasudama, kao i lenosti.
E
Ovo slovo na početku imena neke osobe ukazuje na nežno zdravlje; sve ono što se želi traži se izvan kuće; pokazuje emotivno stanje, vedrinu. Njegova je boja bela.
Ovo slovo nosi vibraciju otvorenosti, energičnosti, prilagodljivosti, impulsivnost. Poseduje dozu nedovoljne, nestrpljivosti, nervoze, temperamentnosti, uvek je u potrazi za uzbuđenjima. Ipak ovo slovo istovremeno donosi i loše navike, stoga osoba čije ime s njim počinje treba na to da pripazi. Vesele je naravi, dobrog raspoloženja, izrazita je i oštroumnost. Energija ovog slova je jaka; izražena je hrabrost koja graniči s ludošću, kao i poslovni duh. Postoji sklonost pretjeranom zanosu. Vernost i iskrenost također nisu jača strana.
I
Slovo “I” ukazuje na vedrinu, sjaj, budućnost, umetnost, ali i uzaludnost, napetost, nesigurnost, nervozu. Njegova je boja crvena. Ovo slovo nosi vibracije strasti, emotivnosti, nemirnosti, izraženu osećajnost, kao i samoživost, te brzo sve postane dosadno. Dosta je povezano sa slovom H, što znači da privatni i emotivni život često budu prepreka uspehu. Slovo I donosi promenjivo raspoloženje, često se pojavljuje prilika za putovanje. Potrebno je da naučite poniznosti i izbegavati slepo verovanje drugima; svakako valja da naučite da čuvate tajne.

O
Donosi tugu i pretjeranu osetljivost, izražena je želja za odlaskom, pokazuje količinu svesti, zabrana. Slovo “O” pokazuje put prema sebi, prema duhovnosti, ono je omega u grčkom alfabetu, nalazi se na svakom kraju. Omega je vatra koja pali, muški simbol davanja. Njegova je boja plava.
Ovo slovo nosi vibracije davanja, brižnosti, dobrih dela, spremnosti na pomoć drugima, tradicionalnosti, ali i nasrtljivosti, tvrdoglavosti, sklonosti tračanju, čestoj mrzovoljnosti. Slovo “O” znak je velike mudrosti. Odnosi se i na financijske probleme.
Ako je to prvo slovo imena, može se računati na poslovni uspeh i velike prihode. Ako za njim dolazi slovo “G”, materijalni uspesi su još veći. Ako uz njega stoji slovo “F”, tada se mogu očekivati katastrofe. Potrebno je sebe “preneti preko pustinje ili okeana života”, nekako ustrajati, ne misliti na sebe, a opet biti svestan svojeg delovanja, nastojati da budete drugačiji od drugih.
U
Donosi muziku, učenje, kulturu, pevanje, šumove, ali i sporost, gubitke i to vrlo često. Njegova je boja zelena.
Ovo slovo nosi vibracije bezbrižnosti, veselosti, pa tako i njegov “nositelj” dolazi do izražaja. Naglašena je intuitivnost i sramežljivost, ponekad neodlučnost, ali i sebičnost, pohlepnost, temperamentnost i staromodnost.
Ovo slovo donosi česte gubitke, a koje vrste će oni biti otkrivaju ostala slova u imenu. Može se odnositi na novac, ljubav, zdravlje, porodicu, imanje… Ako se u imenu nalazi više slova U, biće to težak gubitak. Potrebna je izrazita opreznost u rizičnim situacijama. Posebno se treba čuvati lažljivih ljudi i prevaranata koji žele naše sposobnosti iskoristiti za neke svoje ciljeve. Potrebna je samodisciplina i samokontrola.

Suglasnici
B
Ovo slovo donosi izraženu potrebu za ljubavlju, osećajima i nežnošću. Ono nosi vibracije mirotvorca, pa čovek kojem je to prvo slovo imena bolje radi u nekoj grupi, kod njega je naglašena intuitivnost, okrenutost prema porodici, spremnost na saradnju, osećajnost.
Ova je osoba snalažljiva u detaljima, srdačna, sentimentalna, romantični karakter. Slovo B donosi nešto manje snage nego slovo A. Upućuje na sklonost telesnim slabostima, a izražene su i napetost i nervoza. Najčešće se radi o nekom ko voli da uči, u životu se posvećuje nauci, literaturi i umetnosti. Rado pomaže onima koji se nađu u nevolji. Život bi mogao biti mnogo srećniji kada bi se pokazalo samo malo više iskrenosti.

C, Ć, Č
Slova koja ukazuju na izraženu intuiciju i ravnotežu. Ova slova nose vibracije komunikacija izraženih uz maštovitost, ljubaznost, samouverenost, umetničku dušu, zabavnu, duhovitu, dobrog ukusa, optimističnu, otvorenu, popularnu. Urođena je nadarenost, ali često nema cilj ili ima preveliku nesigurnost pri odabiru posla. Do uspeha dolaze brže kada se provode u delo neke tuđe zamisli i planovi, kao što je rad za drugoga, rad “u seni”. Ipak, istaknuto je dobro raspoloženje. Potrebno je potražiti društvo i savet starijih ljudi kako bi se obogatilo njihovim iskustvima ili možda život uz stare ljude.

D, Đ, Dž
Ako su na početku nekog imena ova slova, ona ukazuju na osobu sa osećajem za praktičnost, a uz to pokazuju vibracije razumnosti, energičnosti, solidarnosti, pouzdanosti, odlučnosti, štedljivosti, vernosti, marljivosti, izravnosti bez okolišanja. Nositelju ovih slova donosi takođe i donosi ugodnih putovanja. Postoji mogućnost rada u službi vere, nekoj humanitarnoj ili dobrotvornoj ustanovi. Bez obzira na preveliku ambicioznost, od njihovih namera, često mogu da odvrate telesni užici, poroci, pohlepa, neumerenosti. Potrebno je pripaziti na slabosti i prevladati ih pre nego one pokažu svoju uništavajuću snagu.

F
Slovo F na početku imena donosi puno ljubavi, lepote i odgovornosti. Ovo slovo nosi vibracije umetnika, prijatelja, velikodušnosti, dobrodušnosti, maštovitosti, često zaštitnika, stalnog romantičara “velikog srca”, što se odnosi na ljubavne prilike. Nositelju ovog slova narav je najčešće nemirna, ali vrlo produktivna, a u braku ili dužoj vezi, partnerstvu bilo koje vrste, postoji stalna borba s poteškoćama.
Ljudi čije ime počinje ovim slovom često su puni predrasuda, uskih su pogleda, moglo bi se reći da su neka vrsta fanatika uz stalnu pratnju melanholije. Potrebno je im stalno saosećanje drugih ljudi.

G
Bez obzira na sreću i inteligenciju, ljudi s početnim slovom G u imenu u životu su često usamljeni. G je zamena za grčku Gamu koja ima oblik uglomera, pa na neki način određuje ritam dana i godina. Ovo slovo nosi vibracije izuzetnosti, jedinstvenosti, intuitivnosti, emotivnosti, natprosečne inteligencije, strpljivosti, postojanosti, veštine. Nositelj ovog slova analizira druge, dok je sam tajanstven i zaokupljen samim sobom. Za sve mu je potrebno mnogo vremena. Svoje probleme rešava bez tuđe pomoći. Slovo G donosi dosta kraćih, ali i dužih putovanja. Materijalni gubici nastaju zbog nepažnje i nepoduzetih potrebnih mera zaštite. Ljudi sa ovim slovom na početku imena spremni su se žrtvovati za druge. Sve vrste nesreća koje su popratna pojava u životu, a često se događaju, mogu se izbeći samo uz malo više opreza!

H
Usprkos ambicioznosti i napretku koji se postiže, stalni pratilac u životu ljudi kojima ime počinje ovim slovom je ipak usaljenost. Ovo slovo nosi vibracije vođe u materijalnom svetu, marljivosti, jake discipline, hrabrosti, samouverenosti, čvrstih načela, dobre organizacije. Hrabrost donosi borbu za statusom. Emotivan život često bude neobuzdan i snažan. Nositelj ovog slova može neretko biti uvučen u neku neugodnu situaciju, iz koje se teško pronalazi izlaz, što donosi nove neprijatelje u životu. Pouka je da se nikad ne srlja “glavom bez obzira” u neke nove, nepromišljene dogovore.

J
Osim želje za pobedom, dobrim organiziranjem, originalnošću i upornošću, postoji doza nesigurnosti koja stalno prati ljude sa imenom koje počinje ovim slovom. Slovo J nosi vibracije individualista koji voli pustolovine, dobrog je pamćenja, sposoban i samostalan, često je vođa, moćan, pun samopouzdanja, kreativnosti, dinamičnosti i energije. Nositelji ovog slova na neki vodeći položaj mogu doći sasvim slučajno, ili preko nekoga, pa to treba i iskoristiti. Posao može biti težak i odgovoran, svojim znanjem pomagaće drugima i učiće ih. Živeće uzorno, pošteno i moralno. Potrebno je zaštititi se od jedne bliske, izrazito nepoštene osobe. Pazite da ne uništite dugogodišnje prijateljstvo, što bi se moglo dogoditi zbog tvrdoglavosti i nepopustljivosti u nekim stavovima.

K
Ljudi s početnim slovom K u imenu, bez obzira na dobru inspiraciju, često su previše nervozni. Ovo slovo nosi vibracije mirotvorca, dobrog partnera koji donosi veselje i vedrinu u odnose. Ljudi s ovim početnim slovom u imenu imaju izraženu intuiciju, okrenuti su porodici, oprezni, ljubazni, nežni, uvek spremni da pomognu drugima, iskreni, ali taktični. Ulevaju poverenje. Nositelj ovog slova dosta će putovati i suočavaće se sa čestim i naglim promenama, zbog čega će ponekad burno i nervozno reagovati. Sreće neće nedostajati, samo ju je potrebno uhvatiti. Postoji mogućnost nasljedstva.

L, Lj
Ovo slovo donosi usporenost bez obzira na vedru narav i inteligenciju. Ova slova nose vibracije dobrog govornika, izražene maštovitosti, ljubaznosti, samouverenosti, uviđavnosti, entuzijazma. Nositelj ovih slova može biti umetnik, istaknuti glumac s mnogo ukusa i razumevanja. Voli da prikuplja informacije i podučava druge. Uz materijalni dobitak može doći i veliki uspeh samo ako se skupi dosta hrabrosti i upusti se u taj pothvat. U životu postoji dosta materijalnih dobitaka, ali takođe i duhovnih. Ako se L (ili Lj) nalazi uz O, moguće je materijalni dobitak.

M
Kao početno slovo u imenu donosi katkad previše ciničnosti. Nosi vibracije razumnosti, smirenosti, pouzdanja, uravnoteženosti. Ljudi sa ovim slovom ne okolišaju, govore istinu, poslušni su, marljivi, pristojni i odgovorni. Događaju se razne promene u životu i potrebno je računati s opasnostima. Dva M zajedno ne nose dobro, već opasnost koju je teško izbeći. Tri M u imenu donose fizičko nasilje. Ljudi sa ovim slovom vole putovanja i putuju kad im se god pruži prilika, po domovini i svetu. Međutim, skloni su brzom zamaranju, pa im treba dosta odmora.

N, Nj
Ova slova ukazuju na dozu “ludosti”, bez obzira na senzibilitet i ljubav. Ova slova nose vibracije kreativnosti, promene, pameti, aktivnosti, pustolovina, radoznalosti, veselosti, duhovitosti, brbljavosti, prilagodljivosti. Nositelji ovih slova bez obzira na to što imaju puno stila, nikad nisu zadovoljni. Često mogu imati neki telesni nedostatak. Njihova sreća može biti jedino vera koja je najjače oružje u borbi s bolesti i smrti. Nisu fanatici, već izrazito pravedni, s izraženim smislom za praktičnost. Vređa ih nepoverenje drugih, a glavobolje im može zadavati jedino prevelika mašta, ili život u iluziji. Obraćaju im se svi oni koji imaju problema, kojima je teško u životu, jer dobro znaju da će od ovih ljudi dobiti pomoć.

P
Ljudi s imenom koje počinje ovim slovom izuzetno su obazrivi i samozatajni. Slovo P nosi vibracije individualnosti, iznimnosti, jedinstvenosti, inteligencije, intuitivnosti istraživača, pažljivosti, zrelosti. Nositelj ovog slova ima veliku odgovornost, veliki položaj, veliku moć. Izuzetna iskrenost koristi uspehu. Sve što radi, radi s puno odgovornosti i savesnosti. Ali, da bi se postigla moć i položaj u društvu potrebo je mnogo da se radi, biti neka vrsta “žrtve posla”. U drugima budi pouzdanje, ali se i sami moraju na neki način malo više isticati i ponekad pohvaliti. Potrebno je da izbegavaju crvenu boju!

R
Bez obzira na snagu, postoji doza osećajne nervoze, grozničavosti, nestrpljivosti. Ovo slovo nosi vibracije energičnosti, posvećenosti cilju, uslužnosti, spremnosti na žrtvovanje za druge, srdačnosti, poštenja, vernosti, saosećajnosti, osetljivosti, skromnosti, liberalnosti, poniznosti. Nositelji ovog slova mnogo toga žele da rade istovremeno, što i čine; mogu da imaju dva posla. Potrebno je paziti da se do cilja ne dolazi iz egoističkih razloga i da se na svom putu ne “gaze” drugi, jer taj način donosi sigurne neprijatelje. Postoji velika mogućnost dolaska na vrlo visok položaj, samo je potrebno paziti da način na koji se do njega dolazi bude etičan i pošten. Ljudi za koje se misli da su prijatelji mogu spletkariti i kovati zaveru iza leđa. Proverite iskrenost svojih prijatelja i pazite kome “poklanjate” svoje poverenje!

S, Š
Donose preteranu osetljivost uz dozu nerazumnosti u ponašanju. Ova slova nose vibracije individualista, moćnog vođe, pustolova, zatim autoritativnosti, maštovitosti, energičnosti, napredovanja, direktnosti bez okolišanja, samouverenosti, originalnosti. Nositelji ovih slova imaće u životu dosta kriznih razdoblja, ali se ne moraju bojati, jer sve ipak na kraju završi dobro za njih. Zbog dobrog smisla za organiziranje, često budu uključeni u neke velike radne skupine i organizacije. Prevelika kritičnost katkad ih sprečava i da barem pokušaju ostvariti neke svoje planove. Vole činiti dobro i razveseljavati druge. Ljubavne prilike događaju se u krivo vreme, zato loše i završavaju. U slučaju bilo koje bolesti, a bolest može biti nagla, neočekivana i teška, brzo se oporavljaju i potpuno ozdrave.

T
Donosi dobro raspoloženje uz koje ide i ljubav, ali može biti i obrnuto. Ovo slovo nosi vibracije nežnosti, odanosti, strpljivosti, tolerantnosti, taktičnosti, opreznosti. Nositelji ovog slova puni su razumevanja za druge. Izrazito su dobri i mirni partneri koji su okrenuti porodici i prijateljima. Život im može biti jako aktivan, ispunjen brojnim putovanjima, bilo kopnom ili vodama. Ako se na bilo koji način prenagli u izboru bračnog partnera, brak će biti nesrećan. Može postojati doza ciničnosti samo u slučaju ako su povređeni od bliskih ljudi u koje imaju beskrajno poverenje. Svu veselost, vedru i dobru narav koju nose drugi bi mogli besramno iskorištavati. Pazite kome “otvarate svoje srce”!

V

Ovo slovo nosi vibracije razumnosti, predanosti, pouzdanosti, discipliniranosti, temeljitosti, povjerljivosti, marljivosti, preciznosti. Nositelji ovog slova stalno su u kretanju, nemirnog duha, što donosi razna putovanja, ekstremizam u svemu, koji samo oduzima energiju i tjelesnu snagu. Svoje prirodne talente potrebno je čuvati i ne trošiti ih uzaludno. Ljudima čije ime počinje ovim slovom može suprotni spol u životu izazvati ozbiljne neprilike, te mu je stoga potrebno pristupati s izuzetnim oprezom. Stvarnost se gleda kroz „ružičaste naočale“, iluzorno. Potrebno je ponekad istini „pogledati u oči“!

Z – Ž

Ova slova nose vibracije materijalista, materijalnog vođe, marljivosti, discipliniranosti, samouvjerenosti, organiziranosti, pozitivnosti, originalnog stila, entuzijasta, dinamičnog „umjetnika“ – stvaraoca. Nositelji ovih slova imat će dosta protivnika s kojima će se morati boriti, ali isto tako protivniku treba dati do znanja da se ne želi poraz. Moguće da će se u vjeri pronaći mir, ali je potrebno paziti da se ne donesu neke prenagljene odluke. Valja biti siguran u sve ono što se poduzima, u sve ono što se u životu odlučuje, kako se ne bi napravilo krivo, jer povratka nema. Svaka pogreška skupo će stajati, ali, ako se bude davalo sve od sebe, može se dogoditi čudo, i iz situacije izaći kao pobjednik!

Izvor: altertv

Zithromax for sale