OPŠTA PROGNOZA 05 – 11.08.2019

Ove nedelje je na globalu  broj 7 vladar! Morate naterati sebe da se ne uplićete u tude živote, već da obratite pažnju na svoj sopstveni. Izaberite aktivnosti koje će sprečiti nervozu i zapadanje u melanholična stanja. Bavite se učenjem, čitanjem, šetnjom u prirodi, meditacijom, kako biste što
lakše izašli iz ovog perioda. Naterajte sebe da sve udarce primate mirno, bez stresova i nerviranja naročito one koji se tiču vaše porodice ili odnosa iz ranijeg perioda jer, setite se, vi ionako ne možete da uticčete na njih. Dobar način da se ovo ostvari jeste bavljenje humanitarnim radom, pomažite drugima jer cete tako pomoci i sebi.

Izbegavajte ljude koji vas mogu iskoristiti. Svakako poradite na sebi u duhovnom smislu!

Vaš Luka Vinčanski

Zithromax for sale