Karma u uporednom horoskopu

Pripremio za vas: Aleksandar Tomić

Kao socijalna bića, opravdano pridajemo važnost kvalitetu odnosa sa drugim ljudima. U svim životnim sferama se susrećemo sa osobama koje su nam manje ili više bitne.To se odnosi na okolinu u kojoj živimo, porodične odnose, poslovnu saradnju, ljubavnog partnera, bračnog partnera, prijatelje, poznanike. U svakom od tih odnosa, neminovno imamo određenu vrstu emocija. Činjenica je da su odnosi u ljubavnoj vezi ili braku, suštinski bitne za osećaj lične harmonije.

Osećaj zadovoljstva ili ne u ljubavnom odnosu? Zašto smo baš sa tom osobom u vezi ? Da li je to sticaj okolnosti ili se to moralo desiti? Natalna astrologija odgovara na pitanja kada će nešto da se desi, a karmička, zašto se to dešava.

Univerzum na pozornicu našeg života dovodi osobe sa kojima se moramo sresti. Izbor nije slučajan, već je većinski uslovljen upravo prošlim životima. Sve se dešava po principu uzroka i posledice. Može se reći i posledičnom “zamenom teza”. Kada uporedimo dva horoskopa, postaje jasnije kakav su odnos imale u prošlosti, kakva im je zajednička karma i kakav kvalitet odnosa se može očekivati. Kvalitet i intenzitet osećanja upravo se zasniva na odnosu u prethodnim inkarnacijama. Osobe bivaju ponovo u bliskom kontaktu da bi iskristalisale međusobni odnos, koji može biti pozitivan ili negativan.Razlozi ponovnog susreta se vide iz uporednog horoskopa.

Karma pojedinca može biti aktivna ili pasivna i smenjuje se naizmenično tokom inkarnacija.Osoba sa pasivnom karmom obično ima neku vrstu dugovanja prema svom partneru, koji mora da oduži. To nije prost proces koji je programiran, već je upravo zavistan od načina na koji će osobe pokušati da razreše međusobna dugovanja. Zato je elemen slobodne volje bitan faktor. Ako po inerciji iz prošle inkarnacije osoba sa pasivnom karmom odbija da prihvati svoju ulogu, stvoriće novi karnički dug. .Time će prolongirati svoje trplenje i na sledeće inkarnacije. Neophodnost je u susretu a razrešenje u načinu na koji se to čini. Treba prepoznati svoju ulogu i biti spreman na praštanje i žrtvu, imajući spoznaju da su uloge u ovoj inkarnaciji zamenjene.Odnosi nisu tako pojednostavljeni. Moguće je i da obe osobe trpe ili pak uživaju u novom susretu. Sve u zavisnosti od zajedničke prošlosti. Ljubav može biti prekinuta zbog fizičke smrti partnera. U tom slučaju, oni se u ovoj inkarnaciji lako prepoznaju na nesvesnom nivou i nastavljaju da žive u harmoniji.

U uporednoj karmičkoj astrologiji, najznačajnije su konjukcije planeta, jer dolazi do fuzije njihovih energija. One po svojoj prirodi mogu biti pozitivne i negativne, sve u zavisnosti od prirode planeta. Bitni su i ostali aspekti .Od orbisa aspekta zavisi intenzitet osećanja i datiranje veze u prošlosti. Egzaktni aspekti su najjači, izazivaju jake emocije, a susret partnera u prošlosti se desio u polednjoj inkarnaciji. Ako je orbis širi, intenzitet odnosa je slabiji a veza datira dalje u prošlost.

– JMČ konjukcija Mesec

Južni čvor je nosilac prethodne inkarnacije i pokazuje da se njegov vlasnik u prošlosti nalazio u porodičnom odnosu sa vlasnikom Meseca.Najverovatniji odnos je majka dete. U svakom slučaju pokroviteljski, zaštitnički odnos Meseca prema drugoj osobi. Kvalitet odnosa sa može videti iz njihovih aspekata sa drugim planetama, kao i položaju dispozitora.Kada su dobri, donose pozitivne emocije i bezuslovnu ljubav. U napetim odnosima donose veliki emocionalni bol, naročito vlasniku Meseca

-SMČ konjukcija Mesec

Severni čvor je nosilac iskustava koje će osoba tek steći, ali njen JMČ pokazatelj proživljenog iskustva se nalazi u opoziciji sa Mesecom druge osobe, pa takođe govori o porodičnom odnosu, majka i dete.Kvalitet odnosa zavisi od aspekata i dispozitora Meseca i SMČ. Po svojoj prirodi, SMČ je “vetar u leđa” vlasniku Meseca,donoseći skladan odnos koji unapređjuje

-JMČ : SMČ konjukcija Sunce

Pokazatelj je porodičnog odnosa, gde je nosilac Sunca bio otac ili suprug drugoj osobi. Ali Sunce može označavati i osobu od autoriteta koja je imala znatan uticaj na vlasnika čvora.Odnos može biti pozitivan i podsticajan za osobu čiji je JMČ. Inicijativu je imala osoba čije je Sunce. Ako su dispozitori loše postavljeni,
međusobni odnosi su napeti. Moguće je da je osoba od autoriteta nametala svoju volju, pa u ovoj inkarnaciji po sistemu “kako si sejao, tako ćeš i žnjeti”, trpi od vlasnika čvora, nemogavši sa se ostvari.

-JMČ ; SMČ konjukcija Merkur

Vlasnik Merkura je mogao biti dete, brat ili sestra, prijatelj,saputnik na putovanju nosiocu čvora. Osnova u njihovoj prošloj a i sadašnjoj inkarnaciji je komunikacija. Dobra ili loša, u zavisnosti od asperkata čvora i Merkura u uporednom horoskopu.

-JMČ ; SMČ konjukcija Venera.

Venera kao prirodni nosilac ljubavi i braka u ovakvoj karmičkoj konstalaciji upravo nosi takve energije u potencijalu za budućnost. Konjukcija sa JMČ pokazuje da su osobe bile u ljbavnoj vezi ili braku.Zbog nedovršenih odnosa u prošlosti, one se i u ovoj inkarnaciji sreću u sličnim relacijama. Pri loše postavljenim dispozitorima, vlasnik Venere može trpeti nedostatak emocija ili emocionalni pritisak od nosioca JMČ.
Kada je u pitanju konjukcija Venere sa SMČ (iskustva koja tek treba da se prožive,) ovo dvoje ljudi se sreću da bi ušli u brak.Oni će graditi novu karmu na osnovu odnosa koje budu imali.Odnos može biti pun ljubavi. ali i napetosti, zavisno od dispozitora.

-JMČ ; SMČ konjukcija Mars

Ova konjukcija i sa pozitivnim pozicijama dispozitora, u najmanju ruku donosi antagonizam između ovih ljudi. Pri tome, Mars kao nosilac inicijative, akcije, ali i agresije, opasno ugrožava vlasnika čvora.Najčešće je u pitanju odnos agresora i žrtve, gde je vlasnik čvora moga biti ubijen od strane osobe čiji je Mars.Okolnosi u kojima se sve dešavalo su obično ratne.Kada su negativno aktivirana 8. 12, polje gotovo da je izvesno u pitanju ubistvo. U povoljnijim konstalacijama dispozitora. osobe su mogle biti saborci u ratu ili nekom krvoproliću.Konjukcija SMČ sa Marsom u ovoj inkarnaciji donosi opasnost vlasniku čvora.

-JMČ ; SMČ konjukcija Jupiter

Jupiter je po svojoj prirodi dobroćudna planeta, nosilac napretka, tako da u konjukciji sa čvorom ne može doneti izrazito loš odnos. Vlasnik Jupitera je mogao biti neko ko je unapređivao znanja i duhovnost nosioca čvora. Ali Jupiter je u određenim konstalacijama pokazatelj materijalnih vrednosti, pa u lošem aspektu sa Uranom druge osobe, joj može doneti nagli gubitak novca. U kvadratu sa Neptunom donosi novčane malverzacije i prevare, a u kvadratu sa Marsom brzoplete i loše poslovne odluke. Konjukcija sa SMČ je naklonjenija obostrano, ako nema izuzetno napetih aspekata sa maleficima.

-JMČ : SMČ konjukcija Saturn

Pokazatelj je vrlo loše karme u prošlosti. Vlasnik Saturna je dramatično otežavao život vlasniku čvora. Mučio ga svojom hladnoćom. ponižavao, maltretirao.Po inerciji iz prošlog života, vlasnik čvora i u ovoj inkarnaciji zazire od ove osobe, plaši ga se i instinktivno beži iz njegove blizine. Konjukcija sa SMČ osobi koja ga određuje, u potencijalu u budućnosti nosi velike probleme i ograničenja. Zato kod prisistva ove konjukcije, vlasnik čvora treba da bude što dalje od osobe koju određuje Saturn.

-JMČ ; SMČ konjukcija Uran

Uran, Neptun i Pluton su spore planete i nazivaju se kolektivnim planetama. U konjukciji sa čvorovima i ličnim planetama uglavnom određuju sudbinu pojedinca u okviru mase. Određuju kolektivnu karmu iz koje je osoba potekla. U uprednom horoskopu čvorovi sa Uranom pokazuju zajedničko učešće u nekoj revolucuji i njihovoj nepredvidivoj sudbini.

– JMČ ; SMČ konjukcija Neptun

Vlasnik čvora je bio obmanut, prevaren, izdan, otrovan. Kod dobrih položaja dispotitora, moguće je da je vlasnik Neptuna duboko duhovno ili spiritualno delovao na vlasnika čvora.

-JMČ ; SMČ konjukcija Pluton

Pluton se izuzetno sporo kreće i treba razmatrati samo egzaktne konjukcije. Njegova priroda je nasilna, destruktivna. Može pokazati gubitak života pojedinca u masovnim stradanjima, pod uticajem crne magije, ubistvu od strane osoba van zakona, linčovanje. Osoba sa JMČ intuitivno oseća opasnost od vlasnika Plutona i sklanja se. Opasnija je situacija kod konjukcije sa SMČ. Zbog prirode ovog čvora, osoba može tek očekivati neku prisilu i smrtnu opasnost. Pošto nema slično proživljeno iskustvo, nije svesna opasnosti koja je vreba.

Aspekti u uporednom karmičkom horoskopu svoje energije mogu materijalizovati u konkretne situacije, samo ako za to postoji podloga u natalnom horoskopu.

Izvor: Vesna Keserović

Zithromax for sale