Astromedicina – znakovi – stepeni – aspekti

Pripremio za vas: Aleksandar Tomić

Znakovi

Znakovi predstavljaju dvanaest velikih sistema u telu čoveka, počev od Ovna koji simboliše glavu, do Riba, koje simbolišu stopala. Znaci u kojima se nalaze planete, bilo na rođenju bilo na neki drugi način, biće vidno istaknuti tokom života, i verovatni su izvori bolesti. Za svaki znak vezuje se posebna tkivna so. To su gradivne supstance za ljudsko telo, supstance čijom se kombinacijom izgrađuju tkiva, organi, sistemi organa i, konačno, celo telo. Upotrebom tih soli pojedinačno ili u kombinaciji, u materijalnim ili u homeopatskim dozama može se bitno poboljšati zdravlje. Sasvim slično, za svaki znak se vezuje određeni tip ishrane. Medicinski astrolog će kvalifikovano dati savete u vezi ishrane, i samim tim značajno poboljšati zdravlje klijenta.

Stepeni horoskopa u astromedicini

Svaki znak ima trideset stepeni, a empirijskim istraživanjima se došlo do zaključka da svaki stepen upravlja jednim delom tela. Planeta na tom stepenu daje predispoziciju za bolest — stepen kazuje koji deo tela je u pitanju, planeta kazuje kakva bolest je u pitanju. Slično, mogu se povezivati i središnje tačke i stepeni.
Planete, asteroidi i uranske planete u astromedicini
Planete su izvori energije u horoskopu, a svaka ima karakteristično značenje. Na primer, priroda Marsa je vatrena, on pali vatre u organizmu (što daje temperaturu) i time ga pročišćava. Neptun predstavlja medicini poznate bakterije, Pluton — nepoznate itd.

Kuće u astromedicini

Od dvanaest kuća kojima se bavi obična astrologija, u medicinskoj astrologiji se posebno bavimo sa sledećih pet:
prva kuća je telo,
šesta kuća — bolesti,
osma kuća — podrška drugih, seks, smrt, karma,
dvanaesta kuća — bolničko lečenje i izolacija,
četvrta kuća — kuća naslednih i genetskih bolesti.

Svaka kuća ima uže medicinsko značenje:
prva — svest, povrede mozga, moždani tumori itd.;
druga — krv, elektroliti, hormoni, unošenje hrane, hipofiza, dijabetes;
treća — pluća;
četvrta — ishrana, unošenje hrane, majka itd.;
peta — srce, infarkt miokarda;
šesta — bolesti, genetske smetnje;
sedma — smrt prvo mozga pa onda ostatka tela;
osma — izbacivanje prerađenih supstanci, bubrezi, hipofiza, nadbubrežna žlezda, endokrine žlezde;
deveta — gornji deo mozga, cerebralna hemisfera, Jupiter vlada levom, Neptun desnom hemisferom;
deseta — opšta slika organizma, metabolizam;
jedanaesta — cirkulacija, hemoragije;
dvanaesta — autoimune bolesti, timus, imunitet generalno, jetra.

Vladalac kuće je glavni pokazatelj događaja u kući, a planete u njoj igraju sporednu ulogu. Na primer, da vidimo od kakvih bolesti će neko bolovati, pogledali bismo šestu kuću i njenog vladaoca, njegov položaj, aspekte i tranzite. Tek ako bi se nešto značajno i dugotrajno dešavalo sa vladaocem, mogli bismo predviđati postojanje bolesti.
Aspekti planeta
Kako će se planeta ispoljavati zavisi pre svega od njenog odnosa sa drugim planetama, tj. od uglova koje dve planete zaklapaju sa centrom kruga. Svaki aspekt donosi svoju vrstu bolesti, npr. Sunce i Saturn u kombinaciji usporavaju metabolizam, dok Sunce i Mars podstiču osobu da se troši i — shodno tome — daju sportiste. Posebno je zloćudan aspekt od 150 stepeni (inkonjunkcija) — ako je on tačan između dve planete u horoskopu, osobu očekuju najrazličitije nevolje medicinske prirode. Najlošije efekte proizvode loši aspekti malefika na Mesec. Naročito su loši kvadrati, pa tako kvadrat Saturna na Mesec daje predispoziciju za rak, ali isti efekat mogu imati i kvadrati Neptuna i Plutona na Mesec. I ovde važi da loši aspekti proizvode akciju, tako da se posebna pažnja obraća na loše aspekte, jer donose bolest. Međutim, treba uvek gledati gde su dobri aspekti, jer oni donose olakšanje, a često i izlečenje, ponekad u obliku lekova, nekad i u obliku ljudi koji odgovaraju opisu (npr. trigon sa Neptunom — izlečenje donosi apotekar i sl.).
Središnje tačke u astromedicini
Svaka planeta je na aritmetičkoj sredini neke druge dve planete, što se tumači kao njihova zajednička konjunkcija. Za svaku središnju tačku postoji posebno tumačenje, npr. središnja tačka Jupitera i Saturna se odnosi na jetru, a Marsa i Saturna — na smrt. Središnje tačke individualizuju horoskop do maksimuma i bez njih nema efikasne medicinske astrologije. Još veća preciznost se postiže ako se uključe uranske planete i njihove središnje tačke, naročito u kombinaciji sa progresivnim horoskopom.

Medicinski aforizmi
Medicinski aforizmi su tipične konfiguracije za pojedine bolesti. Na primer, Mars na 29-om stepenu Škorpije u blizini Ascendenta daje predispoziciju za bronhitis, ali to isto daje i bilo koji kvadrirani malefik u Blizancima, baš kao i Saturn na Ascendentu u dvojnom znaku itd. Medicinski astrolog mora dobro poznavati takve konfiguracije i biti u stanju da ih odmah prepozna u horoskopu.

Dijagnostifikovanje bolesti na osnovu natalnog horoskopa

Bukvalno u svakom horoskopu će se pronaći desetak takvih konfiguracija, u nekima i mnogo više. To ne znači da će neko biti bolestan po osnovu svih postojećih konfiguracija, niti da će istovremeno biti bolestan od svega toga, niti da tokom života mora biti bolestan od svega što horoskop pokazuje. Svaku konfiguraciju treba shvatiti samo kao predispoziciju za bolest, a da bi se bolest manifestovala, potrebno je da su istovremeno aktivne tri predispozicije. Na primer, ko ima kvadrat Saturna i Meseca natalno, imaće prvu predispoziciju za rak. Druga predispozicija može se videti kroz progresivni horoskop, gde Mesec svakih sedam godina ulazi u kvadrat sa Saturnom, a treća može biti u godišnjem horoskopu, u kome može postojati npr. inkonjunkcija Meseca i Saturna. Tek onda ima smisla upozoriti na rak, odnosno, tek ako se neke godine pojavi i treća predispozicija istovremeno sa prve dve, bolest će se manifestovati.
Ponekad će se ista predispozicija javiti na osnovu raznih konfiguracija. Na primer, ako postoje kvadrat Urana na Ascendent i kvadrat Plutona na Ascendent, dva puta će se pojaviti konfiguracija “operacija”. Samim tim biva veća verovatnoća da će se neka operacija desiti tokom života npr. kada Mars pojača neku od tih konfiguracija, ili se u godišnjem horoskopu zatekne na središnjoj tački Urana i Plutona.
Dijagnostifikovanje bolesti na osnovu tranzita, progresija, godišnjih i uporednih horoskopa
Za razliku od obične astrologije, u kojoj se sve svodi na analizu i sintezu natalnog horoskopa, u medicinskoj astrologiji se rutinski koriste mnoge druge vrste horoskopa. Osnovna ideja je da su potrebne tri konfiguracije da bi se bolest pojavila, a nije bitno u kom horoskopu se koja nalazi. Dugi tranziti loših planeta itekako snažno proizvode bolesti, a srednjeročno gledano, situacija se najbolje vidi iz progresivnog horoskopa. Uvek treba gledati i godišnje horoskope, jer se iz njih vide jaki akcenti koji ne moraju dugo trajati, ali čije posledice se mogu osećati dugo, neki put i do kraja života.
Isto tako, nije svejedno sa kime se živi. Osobe sa kojima se živi prenose svoju energiju i — neki put leče, a neki put i potpomažu ili pospešuju oboljenje. Isto važi i za zemlju u kojoj se živi.
Autor Dusko Savic

Zithromax for sale