Astrologija i transformacija

Sva astrologija, kada se primenjuje na životne poslove pojedinca – transformacijom. Drugim rečima, to je način jasnog posmatranja i postizanja percepcije o promenama, ciklusima, rastu i periodima raspada koji karakterišu čitavu prirodu.
Pripremio: Aleksandar Tomić
Jednako se tako moramo složiti s time da nam astrologija nudi eksperimentalan jezik, odnosno jezik koji je najkorisniji i koji se upotrebljava da bi opisao pojedinčev unutrašnje doživljavanje života i njegovih neprestanih promena. Astrologija ne obavezno simbolizuje spoljašnje stanje ili događaje u životu pojedinca, mada može, u nekim prilikama, to učiniti. Ali, češće će simbolizovati unutrašnje iskustvo i način na koji se iskustvo uklapa u čitav oblik svog života. Na primer, pretpostavimo da se neko zaljubljuje u vreme kada je Saturn ušao u aspekt kvadrata sa natalnim Suncem. Malo astrolog će moći sa ove tačke gledišta ispravno izvući zaključak da je ova osoba zapravo započela novu ljubavnu aferu. No, svaki astrolog upućen u dublji simbolizam prelaska Saturna biće u stanju do neke mere opisati značenje tog iskustva, kako će se osoba osećati za njena trajanja i približno trajanje najintenzivnije faze te veze. Taj primer pokazuje potrebu za povratnom informacijom u astrološkom radu sa klijentima, kao i razloge zbog kojih je konsultacija u obliku savetodavnog razgovora mnogo specifičnija, tačnija i korisnija nego jednostrano “čitanje”.

Cjelokupna astrologija – kada se primeni na živote individualnih osoba, vezana je uz transformaciju. Astrologija zasnovana na planetarnoj konfiguraciji, povezana je sa ovim vrstama lične transformacije:

Sun: transformacija identiteta i izražavanje kreativne energije.

Mesec: transformacija pojedinčevih osećanja o sebi, te pojedinčeva zadovoljstva samim sobom.

Merkur: transformacija načina mišljenja i opažanja, te načina na koji pojedinac izražava vlastitu inteligenciju.

Venera: transformacija emocionalnih vrednosti, te načina izraza i razumevanje pojedinčeve potrebe za bliskošću.

Mars: transformacija kapaciteta za isticanje vlastite volje i znanje o onome što se zaista hoće.

Jupiter: transformacija pojedinčevih verovanja, stremljenja i dalekosežnih nauma za budućnost – koji svi obećavaju neku vrstu poboljšanja.

Saturn: transformacija osećaja za slobodu, individualnu svrhovitost i ličnu jedinstvenost.

Rahu: transformacija duhovnih ili društvenih ideala

Katu: transformacija upotrebe unutrašnje moći i resursa, posebno svesti i moći volje.

Da bi se transformacije doživjele na zdrav i harmoničan način, neophodno je istaći da je neophodno imati odgovarajući stav i odnos prema različitim energijama i snagama koje predstavljaju planete. Mora postojati svesno pomirenje između svih ovih aspekata egzistencije u sebi, da budemo potpuno otvoreni za beskonačne transformacije koje naši život zahteva od nas. Ova usaglašenost, ta otvorenost, ima direktno značenje za fizičko, mentalno i duhovno zdravlje.

Da koristimo drevnu terminologiju – planete su “bogovi” kojima se moramo obožavati, ili je potrebno obratiti pažnju na te snage u nama i šire, da živimo u stanju zdravlja i integriteta. Budući da je “božanstvo koje je nanelo povredu istovremeno i bolest i lek” vidimo da nam je svaki životni problem koji je istaknut u pojedinačnoj mapi rođenja nagoveštaj da se od nas zahteva bolji odnos prema univerzalnoj sili i načelu. Drugim riječima, u ovoj oblasti života postoji potreba za promjenama. Beskorisno je pretvarati se da je takav problem puka muke koje se može potisnuti ili zanemariti, ponašanje koje je sasvim očigledno iz opšteg astrološkog saveta: “Ne brinite previše, čim vam ovaj planet pređe u sledeći karakter, sve će opet biti dobro”. Ono što davaoci takva saveta ne razumeju jeste to da taj problem u sadašnjosti možda neće mnogo naškoditi ako je pojedinac dostigao odgovarajuću perspektivu i integraciju kroz prošlo učenje i asimilaciju prošlog iskustva. Ali kakvi su sukobi ili potreba za donošenjem odluka došli do sad, ako ih sada ne efikasno rešimo, oni će se pojaviti u budućnosti, iako u drugačijem obliku.
U mnogim drevnim kulturama, planete se smatraju pravim nebeskim božanstvima ili bar oličenjem duhovne moći ili akcije. U izvesnim granama hinduizma planeti su smatrani “gospodarima” koje je Svevišnji gospod postavio da vladaju pojedinim oblastima stvaranja te da određuju ljudsku karmu. U veoma zbiljskom smislu, ako “božanstva” shvatimo kao otelotvorenje božanske sile ili univerzalnog zakona, tada je lako preduzeti naredni korak kako bismo planete videli iz istog prevladavajućeg ugla kao i drevni, odnosno kao simbole i odraze različitih univerzalnih zakona, načela i sila koje dakako – sudeći po sili koja utiče na naše živote – možemo nazvati bogove. Daljnje proučavanje drevnih spisa sa Istoka može nam dati i mnogo razrađeni i podrobniju sliku ne samo o strukturi univerzuma već i o pravom značenju i načinu delovanja astroloških faktora. Na primer, učenja Vedanta u Indiji – kažu da jednostavni principi na jednom nivou upravljaju složenošću na nivoima ispod njega. Ono što je na višem nivou, jedan od nižih nivoa postaje mnogo. Stoga, u proučavanju astrologije, zapravo proučavamo niz principa koji regulišu ukupni život na nižim nivoima. Nadamo se da ćemo razumevanjem viših principa koji u našem životu olakšavaju i postaju harmoničniji, možemo se prilagoditi kosmičkim namjerama izvan neposrednog iskustva.

Izvor: Mario Piškur

Zithromax for sale