12 vladara i 12 polja u natalnoj karti: pogledajte kako astrologija i položaj planeta određuju vašu sudbinu

Kada astrolog pogleda jednu natalnu kartu, ustanovi da postoji puno pokazatelja koji ukazuju na moguću sudbinu određene osobe i na određeni životni put kao što je prvenstveno sam položaj Sunca u znaku i polju, a posebno na kom se stepenu nalazi Sunce u momentu rođenja osobe.
Pripremio: Aleksandar Tomić
VLADAR 1. POLJA

Vladar prvog polja završio u 1. polju – znamo da će ova osoba zasigurno ići svojim putem i biti usmerena isključivo na sebe, bez preterane brige o drugima. Samostalni biznisi su ovde uglavnom naglašeni, a priroda planete je već malo bliža odrednica, kao i ostatak karte u celini.

Vladar prvog polja u 2. polju – ukazuje da će sva pažnja ove osobe biti usmerena na novac i na materijalno sticanje i obezbeđivanje materijalnih dobara. Sa koliko sreće, odrediće ostatak karte.

Vladar prvog polja u 3. polju – mahom naglašava dobre učenike, učitelje, intelektualce, pisce, vozače i one koji su stalno u pokretu i na kraćim putovanjima, ptt službenike, ali i one koji su u svim oblicima vezani za rodbinske odnose i uspeh naglašeno postižu uz pomoć bližnjih ili su im oni stalni oslonac. Braća, sestre i drugi.

Vladar prvog polja u 4. polju – naglašava vezanost za kuću i porodicu, i veoma retko se ove osobe odvajaju od kuće.

Vladar prvog polja u 5. polju – su uglavnom sportisti, glumci, zabavljači, vlasnici ili radnici na mestima koja se odnose na sve što pojam zabava podrazumeva. Malo teže se odlučuju za brak jer su pobornici slobode.

Vladar prvog polja u 6. polju – ukazuje na zdravstvene radnike, farmaceute, kuvare ili na određena vojna zanimanja, kao i zakonodavstvo i poljoprivredu. I svakako one koji žive za rad, mada ovakva pozicija često ukazuje i na moguće česte zdravstvene tegobe.

Vladar prvog polja u 7. polju – ukazuje na prisustvo u javnosti i u svim vidovima javnog života, kao i na veliku vezanost za partnera. Veoma dobra postavka za budućeg političara, recimo, ili menadžera.

Vladar prvog polja u 8. polju – nosi u sebi jedan život prepun opasnosti i avantura, ali je ovo svakako i dobar položaj za bavljenje bankarskim poslovima, kreditima i sličnim delatnostima ili recimo marketingom, jer se lako dolazi do sponzorstva. Ove osobe mahom bivaju i naslednici novca ili imovine. Ovo nije preterano dobar položaj za brak, jer je sklonost avanturama veoma naglašena.

Vladar prvog polja u 9. polju – najčešći znak visokog obrazovanja ako ostatak karte to dozvoljava, mada često i ako ne, kao i da se sudbina odvija u inostranstvu. Svakako je to život povezan sa čestim odlascima i daljim putovanjima, bilo da se radi o školovanju ili poslu. Česti su i duhovnici sa ovakvim položajem vladara prvog polja.

Vladar prvog polja u 10. polju – svakako znak veoma uspešnih osoba jake reputacije i ne retko slave, sa jako naglašenim egom. Priroda planete i aspekti će ukazati na oblast delovanja.

Vladar prvog polja u 11. polju – ukazuje na veoma društvene osobe sa jakim uticajem u društvu. Mahom socijalisti ili levičari po ubeđenju. Uz pomoć prijatelja najčešće uspevaju. Socijalne ustanove su im mahom odrednica zatim sindikati, ali i poslovi od sekretara u velikim organizacijama do ministara u državnim službama. Ili i jedno i drugo.

Vladar prvog polja u 12. polju – mahom ukazuje na dosta mistične osobe sa istim takvim sklonostima, i sa životom na dva koloseka, kao na osobe sklone tajnim delovanjima i organizacijama poput masonerije, detektivskih organizacija ili državne bezbednosti i špijunaže. Isto tako i na one koji se vrlo lepo snalaze u ustanovama zatvorenog tipa kao što su bolnice, crkve, manastiri, ali i hoteli i slično. Ove osobe često sebe nalaze u prekookeanskim zemljama.

VLADAR 2. POLJA

Vladar drugog polja u 1. polju – znak da će se do novca i imovine prilično lako dolaziti.

Vladar drugog polja u 2. polju – još bolji znak za sticanje. Obezbeđuje materijalnu stabilnost.

Vladar drugog polja u 3. polju – znak za dobrog trgovca, ali i intelektualca. Novac dolazi kroz komunikaciju, predavanja, novinarstvo, saobraćaj, izdavaštvo, pisanje, ali i preko rodbine.

Vladar drugog polja u 4. polju – obično naglašava da se imovina gomila u kući i oko kuće, naglašava porodične poslove, firme ili korporacije, rad sa nekretninama i slično.

Vladar drugog polja u 5. polju – ukazuje da se imovina i novac najpre stiču kroz mesta za zabavu, kroz sport, restorane, kafiće, film. Ne retko i preko dece ili rada sa njima, kao i preko igara na sreću.

Vladar drugog polja u 6. polju – ukazuje na bavljenje zdravljem u svakom značenju, kao i na reči i medicinska zanimanja. Isto tako i na trgovinu hranom, sa naglaskom na zdravu hranu, i preko poljoprivrede, sa naglaskom na stočarstvo.

Vladar drugog polja u 7. polju – znak da imovina, ako ne dolazi preko javnog života, dolazi preko partnera ili uz pomoć partnera, partnerskog udruživanja. Novac se zarađuje kroz poslove koji podrazumevaju klijentelu, sa naglaskom na advokaturu.

Vladar drugog polja u 8. polju – znak sticanja velikog novca i mahom ako nije od nasledstva dolazi kroz posao sa novcem. Poreske ustanove, bankarski poslovi, berze i slično. Ovde ne isključujem poslove vezane za pogrebne usluge.

Vladar drugog polja u 9. polju – još jedan od znakova da se novac i imovina stiču u inostranstvu i kroz visoko obrazovanje. Često su ovo predavači ili profesori na katedrama, mada je i bavljenje izdavačkim i prevodilačkim poslovima vrlo profitabilno.

Vladar drugog polja u 10. polju – znak rođenih ekonomista.

Vladar drugog polja u 11. polju – donosi novac preko prijateljstava, ali i preko rada sa većim organizacijama i udruženjima, kao i preko menadžmenta ili mesta savetnika.

Vladar drugog polja u 12. polju – ukazuje na sklonosti da se imovina i novac stiču nelegalnim radom ili poslovima ispod žita, ali i hotelski poslovi, privatne organizacije, umetničke oblasti. Proizvodnja pića i lekova su veoma čest izvor prihoda.

VLADAR 3. POLJA

Vladar trećeg polja u 1. polju – naglašava jak intelekt i slobodnu volju.

Vladar trećeg polja u 2. polju – snalažljivost i umeće da se ono što se zamisli i unovči.

Vladar trećeg polja u 3. polju – stavlja naglasak na pisanu reč.

Vladar trećeg polja u 4. polju – znak čestih promena mesta boravka i selidbi.

Vladar trećeg polja u 5. polju – naglašava bogat ljubavni posebno predbračni život, pametnu decu i životnu ljubav koja stanuje u neposrednoj blizini osobe.

Vladar trećeg polja u 6. polju – dobri majstori za sve sitne poslove i popravke sa naglaskom na tehniku, kao i dobri novinari.

Vladar trećeg polja u 7. polju – daje partnera iz intelektualnih krugova, ali ovo je pozicija koja naglašava mogućnost dva braka.

Vladar trećeg polja u 8. polju – naglašava probleme sa rodbinom, braćom ili sestrama, a mahom vezane za novac i imovinu. Sklonost okultnom je naglašena.

Vladar trećeg polja u 9. polju – vrhunski intelektualac i obrazovana osoba koja mahom znanje stiče u inostranstvu.

Vladar trećeg polja u 10. polju – vrlo često donosi slavu kroz reči, pisane ili izrečene. Isto tako i kroz saobraćaj.

Vladar trećeg polja u 11. polju – popularnost i mnogo veza koje obezbeđuju prosperitet.

Vladar trećeg polja u 12. polju – mahom ukazuje na dobre glumce.

VLADAR 4. POLJA

Vladar četvrtog polja u 1. polju – stavlja naglasak da roditelji i porodica imaju snažan uticaj na osobu.

Vladar četvrtog polja u 2. polju – obezbeđuje novčanu i materijalnu pomoć od strane roditelja i porodice, kao i od rada sa nekretninama ili u državnim službama.

Vladar četvrtog polja u 3. polju – naglašava česte selidbe i probleme sa roditeljima, kao i na mentalnu nesređenost.

Vladar četvrtog polja u 4. polju – pokazatelj naglašeno porodičnog života osobe.

Vladar četvrtog polja u 5. polju – stavlja naznaku na privatno poslovanje, kao i na ne baš dobro bračno stanje. Naglašena je sklonost tajnim ljubavima i paralelnim vezama.

Vladar četvrtog polja u 6. polju – naglašava ono što zovemo majstor u kući, ali svakako je ovde posao vezan za kuću u svakom pogledu.

Vladar četvrtog polja u 7. polju – dobra pozicija za brak. Mahom obezbeđuje veoma uspešnog partnera.

Vladar četvrtog polja u 8. polju – donosi dosta nevolja i teškoća celoj porodici. Ne obezbeđuje baš povoljne uslove za život.

Vladar četvrtog polja u 9. polju – gotovo siguran odlazak i život u inostranstvu, ili bar ne u mestu rođenja.

Vladar četvrtog polja u 10. polju – naglašava da se poslovi u kući plasiraju u javnost što često ukazuje na umetnička, ali i na zanimanja arhitekata. Svakako je ovde zastupljen rad u kućnom prostoru.

Vladar četvrtog polja u 11. polju – ukazuje da je kuća mesto okupljanja, pa i poslovanja većeg broja ljudi.

Vladar četvrtog polja u 12. polju – vrlo često je znak odlazaka na najudaljenija mesta i život poprilično odvojen, i na neki način mističan. Često je članovima porodice ugroženo zdravlje.

VLADAR 5. POLJA

Vladar petog polja u 1. polju – najčešće znak za budućeg sportistu, ali ova pozicija naglašava da ljubav dolazi ovoj osobi ‘na noge’, kao i snažnu vezanost za decu.

Vladar petog polja u 2. polju – znači ljubav prema novcu. Izuzetan je znak za mogućnost dobitaka kroz igre na sreću, kao i za sreću i dobitke preko i kroz decu. Ukoliko se ne radi o sopstvenoj deci, ovakvu poziciju obično imaju sportski treneri, kao i oni koji se bave umetnošću, sa naglaskom na film i pozorište.

Vladar petog polja u 3. polju – pozicija pisaca, pevača, voditelja i svih onih koji se bave rečima i komunikacijom, ali i sportskim saobraćajem. Ljubav u susedstvu.

Vladar petog polja u 4. polju – vezanost i usmerenost pažnje na dom i porodicu. Znak da ljubav osobe često dolazi u kuću.

Vladar petog polja u 5. polju – znači potpunu okrenutost ka svemu što podrazumeva reč lepo, zabava, sport i pozornica, kao i ljubavi koje se rađaju na takvim mestima i sa osobama iz tog miljea. U isto vreme je i znak izbegavanja braka, kao i puno predbračnih veza.

Vladar petog polja u 6. polju – znak su ljubavi na poslu ili kroz posao. Veoma često ove osobe upoznaju srodnu dušu na radnom mestu.

Vladar petog polja u 7. polju – siguran brak iz ljubavi, i partnera mahom poznatog u javnosti.

Vladar petog polja u 8. polju – nije povoljan položaj jer su ljubavi prepune ljubomore i snažne posesivnosti, koje su često uzrok žestokih svađa i sukoba. Ova pozicija ne retko stvara probleme ženama prilikom trudnoće, kao i moguće probleme deci.

Vladar petog polja u 9. polju – znak ljubavi sa osobama iz inostranstva, školovanja u inostranstvu kao i samog uspeha vezanog za inostranstvo, sa naglaskom na sportiste.

Vladar petog polja u 10. polju – obično je znak veoma uspešne sportske karijere, ali i ljubavi sa uspešnima i nadređenima.

Vladar petog polja u 11. polju – znak da se prvo stvori prijateljstvo koje vremenom prerasta u ljubav.

Vladar petog polja u 12. polju – znak je tajnih ljubavi i veza, kao i preljuba. Emotivni odnosi su veoma zapleteni i teški sa ovakvom pozicijom.

VLADAR 6. POLJA

Vladar šestog polja u 1. polju – znak osetljivog zdravlja i čestih migrena, ali i da se radi o izuzetno vrednim osobama.

Vladar šestog polja u 2. polju – siguran znak da će se rad isplatiti. Ove osobe imaju osetljivo grlo.

Vladar šestog polja u 3. polju – obično znak da će posao ovih osoba biti vezan za kratka putovanja, za komunikacije i za sve iz simbolike trećeg polja i znaka Blizanaca. Ruke i prsti na rukama, kao i pluća, osetljiva su mesta ovih osoba.

Vladar šestog polja u 4. polju – znak za privatnike koji imaju svoje radionice ili firme u kući, kao i za one koji će biti dobri majstori ili zemljoradnici. Sa ovom pozicijom grudi i stomak postaju osetljivi, a u kući se stalno dešavaju izvesni kvarovi, posebno na vodovodnim instalacijama.

Vladar šestog polja u 5. polju – znak posla u sportu, pozorištu, školi, filmu, restoranima. Zdravstveno je ovo naznaka za moguće probleme sa srcem i kičmom.

Vladar šestog polja u 6. polju – može ukazati na izvrsne lekare. Stomak je osetljivo mesto.

Vladar šestog polja u 7. polju – obično je znak dobrog pravnika ili advokata. Ovaj položaj nije dobar za brak, jer naglašava sklonost tajnih ljubavi na radnom mestu. I samog partnera osoba sreće upravo na radnom mestu.

Vladar šestog polja u 8. polju – nije povoljan. Naglašeni su problemi na poslu kao nezaposlenost. Ovaj položaj je veoma neugodan za zdravlje, često su problemi vezani za donji abdomen i genitalije.

Vladar šestog polja u 9. polju – posao u inostranstvu ili u visokoobrazovnim ustanovama i institucijama. Noge su ugrožene.

Vladar šestog polja u 10. polju – naglašava posao državnog službenika, vojnika, činovnika i svakako visokog položaja, ali do koga se ne stiže brzo, već vrlo često mukotrpnim radom. Dobri ili loši aspekti pokazaće stepen uspeha. Osobe su zdravstveno podložne reumatskim problemima.

Vladar šestog polja u 11. polju – rad u državnim institucijama kao i pokazatelj socijalnih radnika. Do posla se u ovakvom položaju najčešće dolazi preko prijatelja. Zdravstveno je osetljiv nervni sistem i krvni sudovi.

Vladar šestog polja u 12. polju – često znači posao u zdravstvenim ustanovama ili veoma daleko od mesta rođenja. Ovo je vrlo neugodan položaj za zdravlje i česte su posete bolnicama. Ovo je znak i čestih prevara, krađa na poslu ili ilegalnih poslova.

VLADAR 7. POLJA

Vladar sedmog polja u 1. polju – znak partnera iz javnog života, vezanost za javni život uopšte, ali i znak da se radi o sudbinskoj vezi i braku, koja mora da se desi makar bilo i veliko ne slaganje u pitanju.

Vladar sedmog polja u 2. polju – znak da se do novca ili profita dolazi kroz brak i preko partnera. Ako je loša planeta vladar sedmog polja, mogući su i gubici kroz brak.

Vladar sedmog polja u 3. polju – obično je znak koji nagoveštava mogućnost za dva braka. Partner je obično veoma inteligentan.

Vladar sedmog polja u 4. polju – jedan od najboljih znakova za savršen brak, ukoliko se radi o dobroj planeti i aspektima. Partner je u ovom slučaju veoma vezan za kuću i porodicu.

Vladar sedmog polja u 5. polju – još jedan dobar znak za brak prepun ljubavi i dece, ali nosi sa sobom i opasnosti da brak pređe u dosadu, koja inicira preljubu. Sa ovakvom pozicijom je često trudnoća razlog ulaska u brak.

Vladar sedmog polja u 6. polju – nosi sa sobom razvode i razilaženja izazvane prevarom, kao i nezdravo stanje u odnosima, a česte su i fizičke bolesti. Čest je slučaj da partner bude zdravstveni radnik ili vojno lice.

Vladar sedmog polja u 7. polju – dobar znak za brak i stabilne odnose. No, u ovom slučaju odluke koje treba donositi uvek donosi ona druga strana ili neko drugi. Partner je često iz javnog života.

Vladar sedmog polja u 8. polju – još jedan od snažnih pokazatelja za razvod ili gubitak partnera. U vezu i brak se ovde isključivo ulazi iz strasti koja, kada prestane, dolazi do neminovnog razilaženja.

Vladar sedmog polja u 9. polju – ukazuje na partnera iz inostranstva ili vezu sa visoko intelektualnim i obrazovanim osobama. Ovo je znak za puno putovanja, kao i još jedan od pokazatelja drugog braka, a ne retko upravo usled odlaska partnera u inostranstvo.

Vladar sedmog polja u 10. polju – znak da se brak često sklopi sa osobom koja je nadređena prvoj strani. Radi se često o dobro situiranim osobama i svakako o veoma dominantnim osobama. Ne retko je ovo brak sa političarem.

Vladar sedmog polja u 11. polju – pretvara prijateljstva i druženje u brak, a brak je zasnovan na principima apsolutne slobode i ravnopravnosti, pa se neverstva ne retko praštaju. Ovo je čest pokazatelj braka sa razvedenom osobom.

Vladar sedmog polja u 12. polju – nije dobar položaj za brak, jer partner ima sklonost da vara, pa brak u ovom položaju nema perspektivu. Ovde partner može biti sa sklonostima koje ga vode u sukob sa zakonom, sa ne lakim posledicama. Ne retki su i psihički problemi partnera, kao i sklonost alkoholu. Brak sa umetnikom ili sveštenikom.

VLADAR 8. POLJA

Vladar osmog polja u 1. polju – ne retko znak da je izbor životnog puta snažno povezan sa opasnostima i opasnim situacijama sa puno rizika. Ove osobe prosto privlače opasnosti na sebe kao magnetom. Ovo su uvek dobri sudski veštaci ili kriminolozi.

Vladar osmog polja u 2. polju – dobar znak za lako sticanje novca i pravljenje dobrih ugovora. Nasledstvo je mahom zagarantovano, osim ako nema snažnih nepovoljnih pokazatelja u ostatku karte.

Vladar osmog polja u 3. polju – donosi novac preko braće, sestara ili rodbine, ali je čest znak svađa sa njima, kao i problema koje oni mogu imati. Radi se o osobi bez predrasuda sklonoj veoma opasnim idejama, ne blagoj na rečima. Vlasnici menjačnica ili agencija za prepis vozila i slično.

Vladar osmog polja u 4. polju – još jedan od snažnih pokazatelja mogućeg nasledstva, neke nekretnine, kao i bavljenje nekretninama i prometom istih. Ovaj položaj nosi probleme jednom od roditelja.

Vladar osmog polja u 5. polju – znak da je tek druga ljubav ustvari prva i prava. Ovo je znak vrlo naglašenih strasti i snažne erotike, ali i ljubomore. Mogući su problemi sa decom. Poslovi restoranskih usluga.

Vladar osmog polja u 6. polju – česte smetnje na poslu i otkazi. Ovo je položaj poprilično ugroženog zdravlja i moguće su hirurške intervencije. Posao policajca, ali i dobrog hirurga.

Vladar osmog polja u 7. polju – vrlo nepovoljan položaj za brak. Česti su žestoki sukobi i svađe u braku, koje neminovno vode u razvod i gubitak partnera. Novac i posao idu preko partnera i politike kao i sudstva.

Vladar osmog polja u 8. polju – često je znak dugog života, posebno ako je Saturn vladajuća planeta. Ovde su, takođe, naglašene opasnosti i neprijatnosti vezane za novac ili nasledstva. Posao vezan za novac.

Vladar osmog polja u 9. polju – ukazuje na moguće nasledstvo koje je vezano za inostranstvo, dobro je za kredite u inostranim bankama. Sa ovakvim položajem se ne treba odlučivati za put i za putovanja, uopšte, ili život u inostranstvu. Posao u inostranim predstavništvima.

Vladar osmog polja u 10. polju – nosi više od jedne karijere, ali najčešće sve su karijere koje su vezane za novac. No, vrlo su česta vojna ili policijska zvanja. Ratni profiteri.

Vladar osmog polja u 11. polju – ukazuje na osobe koje nisu baš u dobrim odnosima sa okruženjem, ali uspeh svakako ide kroz investicije ili baratanje i obrtanje tuđeg novca. Mogu ostvariti jake veze sa vrhovima vlasti, koji im obezbeđuju karijeru.

Vladar osmog polja u 12. polju – veoma nepovoljan položaj za zdravlje i čest pokazatelj kriminalnih sklonosti. No, mogao bi ukazati na veoma dobre psihologe, psihijatre, neuro hirurge.

VLADAR 9. POLJA

Vladar devetog polja u 1. polju – ukazuje na veoma visoko obrazovanje, jak intelekt i snažno razvijenu samosvest.

Vladar devetog polja u 2. polju – jak pokazatelj sticanja novca i imovine u inostranstvu ili je reč o novcu iz inostranstva ili od obrazovanja.

Vladar devetog polja u 3. polju – obično visoko obrazovane osobe, pisci, vlasnici uvek skupih stranih automobila, profesori i predavači.

Vladar devetog polja u 4. polju – naglašava stvaranje porodice i kuće van mesta rođenja i vrlo često u inostranstvu. Naglašava i da se osoba vraća u zemlju rođenja, osim ako ne postoje jači aspekti.

Vladar devetog polja u 5. polju – često profesori ili nastavnici, ali i osobe iz sveta turizma. Česte su ljubavi na relaciji profesor – učenik, sa ovakvim položajem, kao i ljubavi iz udaljenih krajeva ili iz inostranstva.

Vladar devetog polja u 6. polju – najčešće znak odlaska u inostranstvo zbog posla.

Vladar devetog polja u 7. polju – najčešći pokazatelj drugog braka, kao i veoma obrazovane osobe u drugom braku, koja je ne retko stranac.

Vladar devetog polja u 8. polju – obično znak nepovoljnosti vezane za odlaske u inostranstvo ili putovanja, mada često ove osobe zauzmu položaj u sudskoj medicini ili mestima koja se bave anatomijom ili antropologijom, a ne retko i arheologijom.

Vladar devetog polja u 9. polju – još jedan od snažnih pokazatelja života u inostranstvu i mnogo dalekih putovanja, kao i vrlo visokog obrazovanja. Ako se radi o Jupiteru, onda je ovo znak rođenja pod srećnom zvezdom.

Vladar devetog polja u 10. polju – često doktori nauka sa veoma snažnom karijerom.

Vladar devetog polja u 11. polju – mahom svi iz oblasti društvenih nauka.

Vladar devetog polja u 12. polju – vrhunski doktori, sveštenici, duhovnici, i svi oni koji stižu do najudaljenijih mesta, kako sebe i drugih tako i u smislu putovanja. Ovde jedino treba biti oprezan sa zakonom, ako ima loših aspekata.

VLADAR 10. POLJA

Vladar desetog polja u 1. polju – obično znak da će osoba dostići visok i važan položaj u hijerarhiji i društvu. Ovim položajem se stiče naklonost osoba od autoriteta.

Vladar desetog polja u 2. polju – bogate osobe i osobe na visokim funkcijama, ali i osobe koje se bave finansijama na visokim nivoima.

Vladar desetog polja u 3. polju – vlasnici ili predstavnici firmi koje se na svaki način bave trgovinom i saobraćajem, ali i novinarstvom, kao i oni iz sfera telekomunikacija.

Vladar desetog polja u 4. polju – privatnici koji u okviru kuće razvijaju poslove, ali i investitori, izvođači, arhitekte i svi oni koji traže uspeh kroz temu nekretnine.

Vladar desetog polja u 5. polju – sportisti koji i posle aktivnog bavljenja sportom nastavljaju uspešnu karijeru u sportu, ali uspeh svakako predstoji i kroz bavljenje uslužnim delatnostima. Mogli bi ovo biti i reditelji.

Vladar desetog polja u 6. polju – obično obezbedi dobar položaj i karijeru u zdravstvu, ali i u industriji lekova, poljoprivredi kao i u vojnoj industriji.

Vladar desetog polja u 7. polju – političari sa pretenzijama za vladajuća mesta, ali i svi oni koji se bave javnim životom sa naznakom da postižu veliku popularnost.

Vladar desetog polja u 8. polju – dobro se snalaze u ekonomiji, finansijama i bankarstvu.

Vladar desetog polja u 9. polju – vrhunski stručnjaci i profesori, posebno ako su u duhovnim naukama, mada su im i sve pravne i sudske orijentacije put ka uspehu.

Vladar desetog polja u 10. polju – gotovo obezbeđen visok položaj i status, a priroda planete će odrediti koja je oblast u pitanju.

Vladar desetog polja u 11. polju – ukazuje na rad u većim društvenim ili državnim organizacijama, sa naznakom na izvesne čelne pozicije.

Vladar desetog polja u 12. polju – znači da se radi o osobama na čelnim pozicijama u bolnicama, laboratorijama i svim ustanovama zatvorenog tipa. Upravnici zatvora, hotela i slično. Ovo su svi važni predstavnici u službama bezbednosti. U slučaju loših aspekata situacija ne retko zna biti obrnuta, a sudbina ne baš zavidna, zato valja biti vrlo oprezan.

VLADAR 11. POLJA

Vladar jedanaestog polja u 1. polju – ukazuje na osobe koje stiču položaj i moć da odlučuju o važnim pitanjima od šireg društvenog značaja. Često bivaju od onih od čije reči ili odluke zavisi mnoštvo sudbina.

Vladar jedanaestog polja u 2. polju – mahom novčano i imovinski moćni ljudi, ali i od onih čiji su život i karijera usmereni na humanitarne organizacije, socijalne ustanove, sindikate i slično.

Vladar jedanaestog polja 3. polju – obećava stalno prisustvo u intelektualnim krugovima, ali je ovo jedan od lošijih položaja kada je saobraćaj u pitanju.

Vladar jedanaestog polja u 4. polju – ukazuje na to da bi kuća ili mesto u kome se živi moglo biti mesto ili lokacija kakve snažne organizacije, stranke ili ustanove koja se brine o većem broju ljudi.

Vladar jedanaestog polja u 5. polju – mahom ukazuje kao i prethodni položaj, ali je ovde naznaka da bi se recimo moglo profitirati od diskoteke, klubova, sportskih terena i slično. Ljubav se ovde rađa preko prijateljstva.

Vladar jedanaestog polja u 6. polju – ukazuje na velike inovatore ili moguće pronalazače i konstruktore raznih alata ili instrumenata za rad. Obično se radi o timu saradnika.

Vladar jedanaestog polja u 7. polju – svakako naglašava bračnog partnera iz kruga prijatelja, ali ovo nije posebno srećan položaj za brak, jer je često ljubavni trougao u opticaju.

Vladar jedanaestog polja u 8. polju – mahom nije dobra pozicija jer ruši prijateljstva i odnose, a često prijatelji budu uzrokom nevolja ili erotske petljavine sa partnerima prijatelja.

Vladar jedanaestog polja u 9. polju – obično obezbedi pomoć prijatelja, posebno ako je u pitanju odlazak u inostranstvo ili izvesna pravna pomoć. Ne retko se sudbina odvija u inostranstvu.

Vladar jedanaestog polja u 10. polju – obezbeđuje prijatelje i njihovu pomoć sa visokih položaja, ali i sama osoba sa ovakvim položajem vrlo često dostiže visok društveni položaj.

Vladar jedanaestog polja u 11. polju – humanitarni radnici i ne retko astrolozi.

Vladar jedanaestog polja u 12. polju – takođe podriva prijateljstva, pa često prijatelji postaju neprijatelji. Moguće su i tajne veze, odnosi i ljubavi sa prijateljima. Ovo mogu biti i sve duhovno orjentisane osobe i pripadnici takvih vrsta organizacija.

VLADAR 12. POLJA

Vladar dvanaestog polja u 1. polju – govori o vrlo mističnim ljudima sklonim da tajno deluju. Veliki bleferi i kockari. Priroda planete odrediće oblast, ali svakako je ovo neugodna opcija jer donosi dosta zdravstvenih i mentalnih problema.

Vladar dvanaestog polja u 2. polju – mahom donosi novac kroz filmsku umetnost ili slikarstvo, ali i kroz bavljenje proizvodnjom lekovitog bilja i čajeva. Često su izvori prihoda dobro skriveni.

Vladar dvanaestog polja u 3. polju – veoma snažno zna da odredi sudbinu špijuna ili onih koji na tajne načine dolaze do informacija. Pisci romana prepunih misterija. Veoma vešti glumci koji mogu da prenesu svaki osećaj.

Vladar dvanaestog polja u 4. polju – obično ukazuje da je poreklo vlasnika horoskopa nepoznato ili pod velom tajne te da kroz porodični život i život u kući stalno ima nečeg tajnovitog i skrivenog.

Vladar dvanaestog polja u 5. polju – znak tajnih ljubavi i takvih sklonosti, ali i znak da bi se trebalo baviti vodenim sportovima ili trgovinom pićem.

Vladar dvanaestog polja u 6. polju – često psiholozi, psihoanalitičari, ali i ljudi čije zdravstveno stanje može biti vrlo osetljivo. Sklonost zarazama i psihosomatskim bolestima je naglašena.

Vladar dvanaestog polja u 7. polju – nije dobar za brak jer naglašava mnogo tajni u bračnim odnosima i paralelne veze.

Vladar dvanaestog polja u 8. polju – najneugodniji položaj kada je zdravlje u pitanju i treba se ozbiljno baviti temom zdravlja.

Vladar dvanaestog polja u 9. polju – snažan znak života vrlo daleko od mesta rođenja.

Vladar dvanaestog polja u 10. polju – znak profesionalnih špijuna i majstora za tajne i za manipulaciju. Karijera se često ostvari u inostranstvu.

Vladar dvanaestog polja u 11. polju – ukazuje na pripadnost skrivenim ili tajnim organizacijama koje mogu biti pozitivne ili negativne, na šta će ukazati ostatak karte.

Vladar dvanaestog polja u 12. polju – znak veoma povučenog života nalik na monaški. Ovo mogu biti veoma jaki psihoanalitičari, ali i umetnici u smeru slikarstva.

Izvor: Astro portal

Zithromax for sale