Venera kvadrat Pluton – Patološka ljubomora u vezi

Venera u Ovnu je u kvadratu sa opsesivnim i kontrolišućim Plutonom u Jarcu, a najviše će ga osetiti oni koji ovaj aspekt imaju u natalnom horoskopu.

Normalna ljubomora kod koje objektivno postoji rival na koga je neko ljubomoran, pojavljuje se kao realan strah od gubitka partnera i potreba da se to spreči.

Sumanuta ljubomora je ispunjena mržnjom i zavišću prema partneru, iako objektivno ne postoji rival.

Sumnjičavost u vezi sa seksualnom vernošću partnera prisutna je kod paranoidnog poremećaja ličnosti koji se češće sreće kod nesigurnih muškaraca (najviše kod alkoholičara).

U ovakvom sumnjičenju ima daleko više mržnje nego ljubavi, ne samo prema rivalu (muškarcu), već i prema ženi.

Da je u pitanju bazična mržnja, a ne ljubav prema ženi vidi se po tome što njen partner počinje da je obezvređuje i uništava, ne samo kao seksualno biće, već i kao ličnost. Ta potreba za uništavanjem i obezvređivanjem postoji zapravo od početka i taj dijadni odnos je kasnije proširen na nove objekte – rivale.

U osnovi toga je mržnja prema ženi, koja je u početku bila voljena i idealizovana i na koju je partner počeo previše emocionalno da se oslanja.

Kako su njegova patološka potreba i vezanost za ženu postajali sve dublji (pri čemu se aktiviraju infantilni strahovi iz odnosa sa majkom) i tako raste i njegovo osećanje inferiornosti u odnosu na ženu i zajedno sa tim mržnja i zavist.

On nesvesno oseća da zavisi od nje, odnosno da ona može bez njega, ali da on ne može bez nje.

Kad se javi zavist, javi se i misao da ona može želeti nekog drugog-boljeg, jačeg, muževnijeg, jer on sam joj tako inferioran ne može biti dovoljan. Onda on prelazi na traganje za rivalima i neispoljena mržnja prema ženi premešta se i ispoljava na rivalima.

“Naknadna” mržnja prema ženi dobija opravdanje u njenim neverstvima. To izgleda kao ljubomora, jer se on plaši da ona ne ode sa drugim.

Mržnja prema rivalima nije stvarno doživljena, već je konstruisana (kao što su i rivali konstruisani), da bi se raspršila suviše intenzivna i nepodnošljiva ambivalencija prema ženi.

Zavist i mržnja prema ženi uspevaju da prevladaju primarnu ljubav prema njoj, tako da ona na kraju, u njegovim očima postaje potpuno obezvređena.

Izmišljanje njenih ljubavnika ima cilj da opravda tu primarnu mržnju iz zavisti.

Zahtevi ljubomorne ličnosti su, uostalom, sami po sebi uzaludni jer su neostvarivi.

Niko nas i ništa ne može uveriti da smo voljeni, ako osećamo da to nismo.

Ljubomorna osoba ne veruje da je voljena, jer ne voli samu sebe.

To je suština stvari, a bazično poverenje u ljude se stvara još u detinjstvu.

Sve dok sebe ne zavolimo, nećemo poverovati ni da nas drugi mogu voleti.

Aleksandra Arizanović